Hoppa till huvudinnehåll

Provisioner och kvalitetshöjande tjänster

Family unpacking moving boxes

Provisioner regleras i lagen om värdepappersmarknaden och Finansinspektionens regler för hur provisioner och annan tredjepartsersättning får betalas ut och tas emot. Kortfattat innebär reglerna att provisioner som ges eller tas emot måste höja kvaliteten på de berörda tjänsterna som erbjuds till dig som kund. Provisionen får inte heller hindra Sparbanken Göinge från att agera i ditt bästa intresse som kund. Här beskriver vi vilka kvalitetshöjande tjänster Sparbanken Göinge erbjuder.

Analyser

Sparbanken Göinge erbjuder bland annat analyser för olika marknader, branscher, företag och tillgångsslag. Analyserna guidar dig som kund och ger dig kunskap för att kunna fatta välgrundade finansiella beslut. Du vet väl att du kan prenumerera på flera av nyhetsbreven direkt till din e-post.

Prenumerera på nyhetsbrev - få analyser för olika marknader, branscher, företag och tillgångsslag

Du kan även få tips om de senaste analyserna från din rådgivare.

Många av analyserna är samlade på Swedbank Insikt och Aktiellt. Dessutom har banken tv-sändningar på Swedbank TV med de senaste analyserna.

Brett produktutbud

Sparbanken Göinge har ett brett utbud av sparprodukter, såväl egna som via samarbetsparter. Produktutbudet innehåller exempelvis fonder, aktier och strukturerade produkter. Det ger dig ökad möjlighet att anpassa dina investeringar utifrån dina behov och sparmål. På Fondtorget har du tillgång till mer än 500 fonder från cirka 70 olika fondbolag. En lista över samtliga produkter finner du i Fondlistan.

Hållbart sparande

För dig som vill bidra till en hållbar framtid genom ditt sparande erbjuder Sparbanken Göinge flera alternativ, såsom fonder och strukturerade produkter som investerar i företag som tar ansvar för både människor och miljö. Dessutom granskar Sparbanken Göinge samtliga fonder som säljs via Fondguiden, även externa fonder, enligt ett antal hållbarhetskriterier. Hållbart sparande

Digitala kanaler

Som kund i Sparbanken Göinge har du dygnet runt tillgång till ditt sparande i internetbanken, appen och iPad-banken. Läs mer om hur du kommer igång och vilka tjänster som finns. Digitala tjänster

Brett kontorsnätverk och Kundcenter

Vi har bankkontor, i hela Sverige dit du är välkommen om du har frågor kring ditt sparande. Du kan även kontakta Kundtjänst på 044-850 00 om du vill prata med en rådgivare.

Guider

Genom bankens olika guider kan du på egen hand, i internetbanken eller i appen, utvärdera olika placeringsmöjligheter utifrån dina mål och behov. Några exempel på guider är Bekvämt fondvalBörja SparaFondguiden och Börja pensionsspara.

Uppföljning av dina placeringar

Efter en rådgivning kring ditt sparande kan du senare kontakta banken för en uppföljning om investeringen fortfarande är lämplig. Om du exempelvis har bytt jobb, fått ett arv eller planerar att gå i pension, bör du se över ditt sparande om det fortfarande motsvara dina mål och behov. Du är alltid välkommen att kontakta oss genom att besöka ett kontor eller ringa Kundcenter.

Utbildning och socialt ansvarstagande

Sparbanken Göinge erbjuder olika möjligheter för dig som kund att lära dig mer om sparande och placeringar, exempelvis via:

Banken arbetar också med att sprida kunskap och öka medvetenheten om exempelvis pensionssparande och barnsparande och genom att aktivt delta i olika forum.