Denna prislista gäller från och med den 2 januari 2018.
Banken förbehåller sig rätten att ändra priserna.

Samverkande Sparbanker kan ha andra tjänster och villkor än de som anges här.