Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Värdepappershandel i appen och internetbanken

Du som har ett totalt sparande på under 100 000 kr betalar 0 kr i courtage vid handel i internetbanken och appen. Detta gäller för som mest 500 affärer per kalenderår och för aktier i Sverige, övriga Norden och Baltikum. Du handlar även amerikanska aktier till riktigt lågt pris (från 29 kr per affär) För övriga nivåer, värdepapperstyper och marknadsplatser betalar du ordinarie courtage som du kan läsa mer om i prislistan längre ner.

0 kr
29 kr

29 kronor per affär när du handlar för upp till 25 000 kronor i internetbanken eller appen.

59 kr

59 kronor per affär när du handlar för 25 001- 100 000 kronor i internetbanken eller appen.

99 kr

99 kronor per affär när du handlar för över 100 000 kronor i internetbanken eller appen.

Onlinehandel

Norden, Baltikum och USA
Orderbelopp Courtage
1 - 25 000 kr 29 kr*
25 001 - 100 000 kr 59 kr*
< 100 000 kr 99 kr*

(med undantag för optioner, aktier på marknadsplatsen Spotlight samt certifikat, se nedan)
 

*Transaktionsskatt (FTT) tillkommer vid köp av aktier i vissa länder. Storbritannien: 0,50%, Frankrike: 0,30 %, Italien: 0,10 %

 

Valutaväxlingsavgift

Maximalt 0.41%

Växling sker vanligtvis i realtid när bankens valutamarknad är öppen. (Växling görs inte på valutakonton.) Utdelning från utländska aktier växlas automatiskt till SEK. Vid utdelning i utländska depåbevis kan - utöver källskatt - administrativa avgifter från tid till annan utgå i det utdelande bolagets hemland, vilka i så fall dras från kundens konto i samband med utdelningen.

Bull- och bearcertifikat
Utgivna av Courtage
Swedbank 0 kr
Andra emittenter Minst 59 kr eller 0,09% av likvidbeloppet
Aktier noterade på marknadsplatsen Spotlight
Courtage Minst 29 kr eller 0,25% av likvidbeloppet
Aktie- och indexoptioner
Courtage Minst 59 kr eller 1,3% av likvidbeloppet
Aktieoption clearingavgift 0,75% (min 1 kr, max 14 kr) per kontrakt. Max 8 000 kr per position.
Aktieoption lösenavgift Minst 150 kr eller 0,5% av likvidbeloppet
Indexoption clearingavgift 3,50 kr per kontrakt
Indexoption lösenavgift 3,50 kr per kontrakt

Vid lösen i aktie- och indexoptioner utgår andra courtage och avgifter. Se "Optioner och terminer" nedan.

Via kontor, telefon eller personlig mäklare

Svenska aktier
Marknadsplats/börslista Courtage
Stockholmsbörsen, First North, NGM, Nordic MTF, Spotlight och Externa Listan Minst 150 kr eller 0,5% av likvidbeloppet (den del av likvidbeloppet som överstiger 1 mkr: 0,30%)
Utländska aktier
Land Courtage
Norge, Danmark, Finland och Baltikum Minst 150 kr eller 0,5% av likvidbeloppet (den del av likvidbeloppet som överstiger 1 mkr: 0,30%)
USA och övriga utländska aktier Minst 500 kr eller 0,50% av likvidbeloppet (den del av likvidbeloppet som överstiger 1 mkr: 0,30%) + utländska skatter, utländsk mäklaravgift. och eventuella övriga avgifter*

*Transaktionsskatt (FTT) tillkommer vid köp av aktier i vissa länder. Storbritannien: 0,50%, Frankrike: 0,30 %, Italien: 0,10 %

 

Valutaväxlingsavgift

Maximalt 0.41%

Växling sker vanligtvis i realtid när bankens valutamarknad är öppen. (Växling görs inte på valutakonton.) Utdelning från utländska aktier växlas automatiskt till SEK. Vid utdelning i utländska depåbevis kan - utöver källskatt - administrativa avgifter från tid till annan utgå i det utdelande bolagets hemland, vilka i så fall dras från kundens konto i samband med utdelningen.

Certifikat, Warranter och Räntebevis
Typ Courtage
Certifikat, Warranter och Räntebevis Minst 150 kr eller 0,50% av likvidbeloppet
Teckningsrätter Minst 22 kr eller 0,50% av likvidbeloppet
Strukturerade produkter
Typ Courtage
Strukturerade produkter utgivna av Swedbank 0,5% av likvidbeloppet
Strukturerade produkter utgivna av andra emittenter Minst 150 kr eller 0,5% av likvidbeloppet

Vid nyteckning av strukturerad produkt varierar courtaget. Vänligen se produktens prospekt eller faktablad.

Obligationer
Typ Courtage
Premieobligationer Minst 150 kr eller 0,5% av likvidbeloppet
Obligationer Minst 150 kr eller 0,5% av likvidbeloppet (den del av likvidbeloppet som överstiger 1 mkr: 0,30%)

För certifikat, ETF:er, börshandlade och strukturerade produkter samt bevis tillkommer en förvaltningsavgift. Fullständiga villkor hittar du i produktens faktablad.

Optioner och terminer

Aktieoptioner
Aktieoptioner Minst 200 kr eller 2,00% av likvidbeloppet
Clearingavgift 0,75% (min 1 kr, max 14 kr) per kontrakt. Max 8 000 kr per position.
Courtage vid lösen Minst 150 kr eller 0,5% av likvidbeloppet
Indexoptioner
Indexoptioner Minst 200 kr eller 2,00% av likvidbeloppet
Clearingavgift 3,50 kr/kontrakt
Lösenavgift 3,50 kr/kontrakt
Aktieterminer
Aktieterminer Minst 200 kr eller 0,25% av likvidbeloppet
Clearingavgift 0,02%. Max 6 000 kr per position
Lösenavgift 0,02%. Max 6 000 kr per position
Indexterminer
Indexterminer Minst 200 kr eller 25 kr/kontrakt
Clearingavgift 3,50 kr/kontrakt
Lösenavgift 3,50 kr/kontrakt

Vid lösen i optioner och terminer utgår följande courtage och avgifter enligt ovan:

  • Aktieoptioner: Courtage och clearingavgift
  • Indexoptioner: Courtage och clearingavgift
  • Aktieterminer: Courtage
  • Indexterminer: Clearingavgift

Tilläggsprodukter

Självuppdaterande aktiekurser realtid

Privatkund
Marknad Kostnad
Stockholm, Köpenhamn, Helsingfors (utan orderdjup) 10 kr/30 dagar
Stockholm, Köpenhamn, Helsingfors (med orderdjup) 50 kr/30 dagar
USA (utan orderdjup) 15 kr/30 dagar
Optioner och terminer (utan orderdjup) 10 kr/30 dagar
Företagskund
Marknad Kostnad
Stockholm, Köpenhamn, Helsingfors (med orderdjup) 530 kr/30 dagar

Administration

 

Tjänst Kostnad
Konvertering av finansiellt instrument 2 000 kr
Värdeintyg 200 kr
Värdepappersflytt av svenska värdepapper inom Sverige 0 kr
Värdepappersflytt från Swedbank (utländska värdepapper) Kontakta banken för prisuppgift