Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Företagande

Här hittar du analyser som rör företagande och företagare. Vi analyserar hur omvärlden på olika sätt påverkar företag och företagare samt redovisar undersökningar bland annat över hur Sveriges företag mår.

Woman in linen factory carrying rolls of linen - small business.

Aktuella pressmeddelanden om företagande

Lantbrukarna pressade av låg lönsamhet – utmanar hela branschen 

Extremt väder och kraftiga prisrörelser har präglat 2023. En torr inledning av sommaren och en regnig skörd påverkade såväl kvantitet som kvalitet. Den upplevda lönsamheten i lantbruket har försämrats sedan våren 2023. Samtidigt har den förbättrats jämfört med i höstas då indexet noterade den lägsta nivån sedan krisåret 2016. Detta visar Lantbruksbarometern som ges ut i samarbete mellan Ludvig & Co, Swedbank och Sparbankerna.

Lantbruksbarometern 2024 (pdf)

Pressmeddelande Lantbruksbarometern 2024 (pdf)

Historisk hög lönsamhet trots en osäker omvärld

Trots ekonomisk oro och en svag global ekonomi ligger den upplevda lönsamheten i skogsbruket på historiskt höga nivåer under 2023. Hela 62 procent av skogsägarna uppger att det är den högsta lönsamheten på åtminstone tio år. Samtidigt finns oro, inte minst för EU:s skogspolitik och risken för en försämrad konjunktur under 2024. Det visar Skogsbarometern 2023, som ges ut i samband med Ludvig & Co, Swedbank och Sparbankerna.

Skogsbarometern 2023 (pdf)

Pressmeddelande Skogsbarometern 2023 (pdf)

Återkommande rapporter

Three forest workers in the forest

Skogsbarometern

Skogsbarometern är en årlig undersökning som ges ut av Swedbank, Sparbankernas Riksförbund och Ludvig & Co. Undersökningen belyser de privata skogsägarnas syn på marknaden samt deras förväntningar på konjunkturen. 

Discussion at the farm 2

Lantbruksbarometern

Två gånger per år, på våren och på hösten, frågar vi svenska lantbrukare om deras syn på lönsamhet, investeringsvilja och framtidstro. Allt samlas i Lantbruksbarometern som har utkommit sedan 1987.