Så här fungerar Placeringskonto Företag

Placeringskonto Företag är ett komplement till bankens övriga konton. Räntan beräknas dag för dag. Vid generella ränteändringar på grund av ändrade marknadsräntor följer räntan förändringarna på bankens övriga inlåningskonton.

Saknar du internetbankstjänsten kan kontot även öppnas via 0771-33 44 33 eller något av våra bankkontor.

Information om den statliga insättningsgarantin

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden.

Insättningsgarantin