Så anmäler du ändrad lön

Du ändrar lön enklast via internetbanken företag, spara/placera, pensionsplan.

En gång om året får företaget också en lista med aktuella löner för samtliga försäkrade som kan användas som underlag för löneändringar.

Självklart går det bra att ändra lönerna när som helst under året.

Om ändring inte görs via internetbanken används följande blankett:

Anmälan om ny lön

Vad händer när lönen höjs?

Vid en löneförhöjning korrigeras automatiskt sparande, sjukförsäkringsförmåner och premiebefrielsebelopp förutsatt att den försäkrade är fullt arbetsför.

Den som är fullt arbetsför har rätt att höja försäkringsbeloppet med högst 10 procent per år om premien är ett fast belopp eller med högst 15 procent (20 procent för anställd som inte är Företagare) om premien är bestämd i procent av lön eller inkomst. Se Hälsoprövningsregler för mer information.