Planering

Innan du köper en verksamhet är det bra om du har klart för dig vilket syftet med köpet är, vilken bransch du vill fokusera på, hur mycket det får kosta och vart ska verksamheten ligga. Dessutom kan det vara bra att se över styrkor och svagheter med företaget och vad det finns för förutsättningar att växa.

Förberedelse och analys

Innan du köper måste så klart alla frågor kring finansiering vara lösta. Vi hjälper dig titta på vilka ekonomiska förutsättningar och möjligheter som finns och vilka riskerna kan vara. Vi hjälper även till med eventuella finansieringslösningar för att göra köpet möjligt.

Överlåtelse

Inför överlåtelsen kan avtal24 eller Familjens Jurist hjälpa till med att sammanställa juridiska dokument och ge juridiska råd. Dessutom hjälper vi dig se över försäkringsbehovet, vilka försäkringar finns och ifall du måste komplettera med någon ny försäkring.