Överlåtelse av handelsbolagsandel mot vederlag understigande marknadsvärdet utgör ett blandat fång, vilket medför att överlåtaren ska kapitalvinstbeskattas för den del av överlåtelsen som anses utgöra försäljning.

Om du överlåter en handelsbolagsandel, som har en negativ justerad anskaffningsutgift måste du komma ihåg att även en ren gåva eller annan så kallad benefik överlåtelse, exempelvis en bodelning, medför att du måste betala kapitalvinstskatt på detta negativa värde.