Du behöver ha ett giltigt Visa Business Card och betala mer än hälften av resan med kortet hos reseföretaget. Observera att du inte kan betala resan inne på Swedbank eller sparbankernas kontor, varken i kortterminal eller kassa.

För vem gäller försäkringen?

Försäkringen gäller för dig som kortinnehavare, men även för din make eller maka, registrerade partner eller sambo samt för barn under 23 år som fortfarande bor hemma, vare sig de reser med dig eller på egen hand. Försäkringen omfattar även barnbarn som följer med mor- eller farföräldrar på resa utan föräldrars sällskap.

Om du till mer än hälften betalat resa för annan person än familjemedlem, gäller försäkringen precis som om denne själv hade betalat resan med sitt eget kort, förutsatt att personen vid resans betalning hade ett giltigt kort från Swedbank eller sparbankerna med en tillhörande kompletterande kortförsäkring vid resa.

Fullständiga villkor till ditt kort

Villkor Kompletterande kortförsäkring för Visa Business Card

Kontaktuppgifter till Europeiska ERV och skadeanmälan för Visa Business Card

erv.se/swedbankvisabusiness kan du göra skadeanmälan och läsa mer om innehållet i din försäkring. Här hittar du även svaren på de vanligaste frågorna, kontaktuppgifter och reseinformation.