Bryttidpunkter för Swedbank Roburs fonder

Premieinbetalning

  • En grundförutsättning för att köpet ska kunna ske till orderdagens slutkurs, är att inbetalningen verkställs minst 1 timme innan fondens bryttid.

Fondbyte

  • En grundförutsättning för att försäljning ska kunna ske till orderdagens slutkurs, är att försäljningen görs minst 30 minuter före fondens bryttid.
  • Betalningen för försäljningen når Swedbank Försäkring nästa dag.
  • Köp i den eller de fonder kunden vill byta till sker när likvid från försäljningen är tillgänglig.

Bryttider för externa fonder

Premieinbetalning

  • Inbetalning som verkställs före 15.30 handlas normalt till nästföljande bankdags slutkurs.
  • För vissa externa fonder (till exempel. vissa Asienfonder) sker handel normalt två dagar efter orderdagen.

Fondbyte

  • När fondbyte verkställs före 16.00 sker normalt försäljning till nästföljande bankdags slutkurs.
  • För vissa externa fonder (till exempel vissa Asienfonder) sker försäljningen normalt två dagar efter orderdagen.
  • Köp i den eller de fonder du vill byta till sker när likvid från försäljningen är tillgänglig.