Makrofokus

Makrofokus är djupgående analyser av aktuella teman för både svenskt och internationellt vidkommande. Vi belyser ämnen som har påverkan på marknadsutvecklingen och blickar framåt med prognoser på de viktigaste indikatorerna.

Makrofokus (Research Web)

Snabbkommentarer

Snabbkommentarer ger dig en uppdatering och analys av de senaste utfallen på viktig svensk och internationell makrodata och dess implikationer för marknaden.

Snabbkommentarer (Research Web)

Kalender

I den veckovisa makrokalendern hittar du den kommande veckans statistik och Swedbanks prognos på svensk data.

Kalendern (Research Web - engelska)

Morgonkommentar Räntor & Valutor

Varje morgon publicerar Swedbank Makroanalys en sammanfattning av de mest relevanta makroekonomiska nyheterna och utvecklingen på ränte- och valutamarknaderna. Kommentaren innehåller även en kalender för dagen och prognoser på viktigare data.

Morgonkommentarer Räntor & Valuta på Research Web