Girobetalning kopplas till ditt Privatkonto eller Servicekonto i banken. Du får ett häfte med förtryckta betalordrar. När du ska betala fyller du i en betalorder och postar den tillsammans med inbetalningskorten. Det tar två till tre bankdagar från det att du postat kuvertet tills betalningsmottagaren har pengarna. Kan det bli enklare?

Betalningsbevakning

Om du vill att dina betalningar ska göras framåt i tiden kan du ange betalningsdatum på betalordern. Banken bevakar ditt uppdrag och betalar i tid. Du kan skicka in din betalorder i god tid innan betalningsdagen, bara du ser till att det finns pengar på kontot när betalningen ska göras.

Praktiska tilläggstjänster

Årssammandrag: Du får en sammanställning över dina betalningar med Girobetalning, Autogiro, Internetbetalning och Bankkort under året.
Betalningsspecifikation: Du får en redovisning av varje enskild betalning, som ingår i en betalorder, på ditt ordinarie kontoutdrag.

Mer information

Mer information om Girobetalning får du genom att ringa 044-850 00 eller på ditt bankkontor.