Hoppa till huvudinnehåll

Tips inför utlandsflytt när du gått i pension

En man berättar något för de andra vid middagsbordet

Många drömmer om ett pensionärsliv i ett soligare land än Sverige. Men det är viktigt att sätta sig in i hur privatekonomin påverkas. Det finns några saker att tänka på innan du som är pensionär slår ner bopålarna i ett nytt land.

Förbered dig inför ett liv utomlands efter pensionen

Detta gäller för tjänstepension och garantipension

Den pension du själv har tjänat in till, allmän pension och tjänstepension, får du ta med dig oavsett vilket land du bosätter dig i efter pensionen, men från den 1 januari 2023 har du inte längre rätt till garantipension om du är bosatt utanför Sverige.

– Det är också viktigt att sätta sig in i vad som händer både skatte- och välfärdsmässigt vid en flytt. Olika regler gäller för olika länder och därför är det viktigt att kolla upp detaljerna noga då det kan påverka ekonomin, säger Madelén Falkenhäll, hållbarhetsekonom på Swedbank.

Om du är bosatt i ett annat land, men har pension från Sverige betalar du som regel särskild inkomstskatt (SINK) på 25 procent på din pension. Men skatteregler i det land du flyttar till och eventuella skatteavtal länderna emellan, avgör vilken skatt du ska betala och i vilket land.

Även rätten till välfärd kan påverkas, till exempel kan någon som flyttar till ett EU-land som Spanien fortfarande ha rätt till sjukvård i Sverige, medan en flytt till ett land utanför EU kan innebära att man behöver betala hela kostnaden för sin sjukvård själv.

Pension utomlands? Tänk på det här:

  • Meddela Pensionsmyndigheten cirka sex månader innan du vill ha din första pensionsutbetalning.
  • Meddela även Skatteverket och Försäkringskassan om du planerar en flytt utomlands.

  • Grundregeln är att även om du bor i ett annat land, men får pension från Sverige ska du betala skatt i Sverige på den svenska pensionen. Vilken skatt beror på om du är obegränsat eller begränsat skattskyldig.

  • Om du är obegränsat skattskyldig betalar du skatt som om du bodde i Sverige.  Om du är begränsat skattskyldig betalar du särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK) på 25 procent. För att anses som begränsat skattskyldig måste du visa att du ska bo stadigvarande i det nya landet, det innebär till exempel att du inte kan behålla en permanentbostad i Sverige.

  • Även om du redan bor utanför Sverige och ska flytta till ett annat land, ska du anmäla flytten till Pensionsmyndigheten. Andra regler kan gälla i andra länder, vilket kan påverka din pension och den skatt du ska betala.

  • Bor du redan utomlands när du går i pension så kontaktar du pensionsmyndigheten i det land du senast arbetade i och ansöker om svensk pension, om du är berättigad till sådan.

  • Se över ditt försäkringsskydd, så att det anpassas efter behoven i det nya landet.