Meny

Ägarstiftelserna

Vi bidrar till att stärka lokal utveckling

Sparbanken Göinge AB ägs av fyra sparbanksstiftelser, Sparbanksstiftelsen Farstorp, Glimåkra, Röke och Vinslöv.

Stiftelsernas huvudsakliga uppgift är att verka för att sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas samt att bankverksamheterna inom sparbankssektorn blir en effektiv konkurrensfaktor på marknaden.

Kontanta bidrag delas ut från avkastningen på aktierna från Sparbanken Göinge AB, till projekt som i huvudsak främjar näringsliv, forskning, utbildning och kultur i varje stiftelses verksamhetsområde.

Information om ansökan om bidrag hittar du på respektive sparbanksstiftelses sida.

Logga Stiftelse-01