Det är främst tjänstepriserna som har ökat och i juni uppgick deras årstakt till 3,5 procent, vilket är den högsta takten sedan 2003. Högre priser på paketresor och på flygbiljetter (inrikes- utrikesflyget) är bidragande faktorer till tjänsteprisuppgången. Förutom en ökad efterfrågan på resor har SCB:s metodförändring för paketresor lett till större prisökningar under våren och sommaren jämfört med tidigare år. Bolånekostnaderna i KPIF fortsätter att bidra till den högre inflationen på grund av stigande huspriser. Jämfört med HIKP, som exkluderar bolånekostnaderna, har differensen för den årliga inflationstakten mellan de två olika måtten ökat
under de senaste månaderna.

Läs hela analysen och mer Makrofokus:

Inflationen högre än Riksbankens bana

Mer makro (samlingssida)