Opinionsläget är osäkert och svårtolkat och mycket kan hända fram tills valet. Opinionsmätningar ger just nu bilden av att det vänsterinriktade Demokratiska partiet, som innehar regeringsmakten, trampar vatten medan högerblocket med Silvio Berlusconis Forza Italia i spetsen har stärkts. Den populistiska, anti-korruptions och EU-kritiska Femstjärnerörelsen (M5S) ser ut att bli största parti med närmare 30 procent. Mycket talar för utdragna och komplicerade regeringsförhandlingar då inget av de tre blocken väntas få egen majoritet.

Mer information

Läs hela analysen och mer om makro på samlingssidan:
Makrofokus: Ett friskare Italien går mot ett osäkert val
Mer makro (samlingssida)