Under den gångna veckan har vi sett kraftiga nedgångar på världens börser. Den utlösande faktorn var de högre räntorna. Den avgörande frågan är om detta är starten på en längre nedgång eller om det är ännu en korrigering lik dem vi sett ett antal gånger tidigare under den snart tio år långa börsuppgången.

- Vi tror på det senare då vi inte ser att något fundamentalt har förändrats. Att räntorna är på väg upp har både vi och marknaden haft med i förväntningarna under en lång period, säger Johannes Bjerner, investeringsstrateg på Swedbank Analys.

Det som sticker ut på slutet är att den tioåriga räntan i USA har rört sig uppåt i en lite snabbare takt än tidigare, men vi ser inte den stigande takten som något varaktigt. Att den globala tillväxttakten saktar in något är inte heller någon nyhet. Det ligger med i förväntningarna sedan länge. Risker relaterade till handelsdispyten är också något marknaderna lärt sig leva med och egentligen har inget nytt kommit på den fronten heller. Vi sammanfattar det hela som att detta är en helt vanlig korrigering av börskurserna.

Läs marknadskommentaren i sin helhet