Konto

E-sparkonto: 1,30%

Övriga inlåningskonton höjs med 0-0,50 procentenheter. Inlåningsräntorna justeras från och med 23 december 2022.

Fasträntekonto

Exempel 6 mån: 2,25% per 2022-12-07
Exempel 12 mån: 2,80% per 2022-12-07

För fullständig information se respektive produktsida.

Krediter

Ränta på privat- och företagskrediter höjs med 0,75 procentenheter från och med den 23 december 2022.

Krediter med penningmarknadsrelaterad ränta och krediter med räntebindningstid 1 mån eller längre berörs inte av denna ändring. Information om aktuell räntesats lämnas på våra kontor.