Att aktivitetsnivån i industrin är dämpad avspeglas inte minst i företagens leveranstider och i orderstockarna som bägge noteras under 50-strecket. Något som reser frågor om styrkan i industrikonjunkturen framöver säger Jörgen Kennemar.

Lager svarade för det största positiva bidraget till PMI-total i juli följt av leverantörernas leveranstider, sysselsättning och orderingång men drogs ned av fallet i delindex för produktion. Industriföretagens produktionsplaner andas alltjämt optimism då indexet steg i juli till 61,1 trots en osäker omvärldskonjunktur.

Indexet för leverantörernas rå-och insatsvarupriser steg i juli men hamnade under 50-strecket för andra månaden i rad (48,7). Indexet visar på ett fortsatt lågt pristryck från leverantörsledet sannolikt i spåren av den svagare industrikonjunkturen. Sedan juli förra året har indexet fallit med närmare 25 indexenheter.

Läs hela rapporten och mer om företagande:

Inköpschefsindex för juli 2019 (pdf)

Företagande, samlingssida