Delindex för sysselsättning var i stort sett oförändrat i november, med en svag uppgång från 55,3 till 55,4. Ett tremånaders glidande medelvärde visar att sysselsättningen haft en stadig ökningstakt under de senaste åren.

Index för planerad affärsvolym steg till den högsta noteringen i år efter en uppgång på 1,1 indexenheter till 69,3. Indexet har legat över 60 i knappt tre och ett halvt år så novemberutfallet bekräftar ytterligare bilden av en god tilltro till affärsutvecklingen.

Under oktober steg index för leverantörernas insatsvarupriser från 58,5 till 63,8. Ett tremånaders genomsnitt visar på en tilltagande ökningstakt för prisnivån jämfört med föregående tremånadersperiod.

Mer information

Läs om inköpschefsindex och ta del av hela analysen, nedan:
Inköpschefsindex – tjänster (samlingssida)

Inköpschefsindex för den privata tjänstesektorn (rapporten)