• Swedbankbetalning – Betalning till mottagare inom Swedbank. Betalningar som görs i valutorna SEK, EUR, USD före kl 15.30, samt betalningar i NOK, DKK före kl 15.00 når mottagaren samma dag som den genomförs.
  • Europabetalning – Betalning till mottagare inom EU/ EES och Schweiz i EUR eller SEK. Betalningar i EUR når mottagarbanken dagen efter betalningsdagen och för SEK två dagar efter betalningsdagen.
  • Europabetalning Urgent – Betalning till mottagare inom EU/EES och Schweiz i EUR som når mottagaren samma dag om den genomförs senast klockan 15.30.
  • Internationell betalning – Betalning till mottagare inom EU/EES och Schweiz i andra valutor än EUR och SEK samt betalningar till övriga världen.
  • Internationell betalning Urgent – Betalning till mottagare inom EU/EES och Schweiz i andra valutor än EUR och SEK samt betalningar till övriga världen. Når normalt mottagaren dagen efter den genomförts.

Har du speciella behov gällande betalningar till utlandet? Välkommen att kontakta banken för mer information om våra övriga betalningsalternativ.