Kapitalanskaffning (Equity Capital Markets (”ECM”) hanterar blockaffärer och syndikering av aktieflöden baserat på efterfrågeanalys. ECM samordnar även de olika avdelningarna för att säkerställa oberoendet mellan enheterna. Dessutom är ECM ansvarig för försäljning och implementering av aktieåterköpsprogram och är en viktig del av börsintroduktioner och emissioner.