Swedbank Corporate Finance har bred kompetens och lång erfarenhet inom en rad typer av strukturrelaterade transaktioner. Under de senaste åren har Swedbank Corporate Finance varit rådgivare i samband med bland annat:

 • Förvärv och omvända förvärv
 • Avyttringar
 • Fusioner
 • Utköp från börsen – ”Leveraged buyout” och ”Management buyout”
 • Avknoppningar

Grundläggande för alla transaktioner är analys av bolaget och dess omvärld, drivfaktorer, positionering och hur strukturaffären kan skapa värde för aktieägarna.

I tjänsterna ingår bland annat:

 • Finansiell rådgivning
 • Projektledning
 • Analys och värdering
 • Kontakt och analys av potentiella köpare/säljare
 • Stöd till ledning och ägare
 • Marknadsföring