Hoppa till textinnehållet

Placeringsförslag

Våra experter tar fram konkreta förslag på placeringar både för dig som vill vara en aktiv sparare och för dig som vill att sparandet ska vara bekvämt och enkelt. Placeringsförslagen byggs upp utifrån risk, spartid och hur aktiv du vill vara.

Hållbart sparande

Lär dig mer om placeringar

Med ansvarsfulla och hållbara fonder har du möjlighet att låta dina sparpengar påverka. Hållbara fonder ställer höga krav på miljö och socialt ansvar.
Spara hållbart

Grunderna i avkastning, risk och placeringar är bra att kunna när du förvaltar ditt eget sparande.

Fondskola Aktieskola
Fler värdepappersskolor

Placera i värdepapper

Informationen på denna sida är framställd av Swedbank för allmän distribution. Sidan är framställd i informationssyfte och innehåller allmän information om produkterbjudanden från Swedbank och Sparbankerna och skall betraktas som marknadsföring. Innehållet på sidan utgör därför inte individuell rådgivning enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om finansiell rådgivning till konsumenter. Mottagaren av informationen på sidan bör vara uppmärksam på uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet och rekommenderas att komplettera sitt beslutsunderlag med det material som bedöms som nödvändigt. Swedbank påminner om att investeringar på kapitalmarknaden, bland annat sådana som nämns på denna sida, är förenade med ekonomiska risker och du ansvarar själv för dessa risker. Stockholm 2014. Adress: Swedbank, Landsvägen 40, Sundbyberg, SE-105 34 Stockholm.