Trygghetsportfölj Försäkring passar dig som har eller vill teckna en pensions- eller kapitalförsäkring. Du får utvalda fonder med en jämn avkastning till en begränsad risk oavsett om marknaden går upp eller ner.

Utvalda fonder

Fonderna är utvalda för att både ta del av marknadsuppgångar och samtidigt erbjuder visst skydd mot eventuella nedgångar. Fonderna placerar aktivt i olika tillgångsslag så som aktier, räntor och alternativa placeringar som ska ge både tillväxt och balans.

Den procentuella fördelningen av de utvalda fonderna kan förändras med marknadernas utveckling.
20 % Swedbank Robur Kapitaltrygg
40 % Schroder Global Multi-Asset Balanced Fund
40 % BlackRock BSF Euro Dynamic Diversified Growth Fund

  • Swedbank Robur Kapitaltrygg - har en speciell förvaltningsteknik som begränsar nedgångar till högst 10 procent per tolvmånadersperiod. Fonden investerar i svenska och utländska aktier, traditionella obligationer och företagsobligationer samt alternativa investeringar.
    Mer om fonden
  • Schroder Global Dynamic Balanced Fund - har två mål, att leverera avkastning motsvarande riskfri ränta plus 3 procent per år och att inte gå ner mer än 10 procent under en tolvmånadersperiod.
    Mer om fonden
  • BlackRock BSF Euro Dynamic Diversified Growth Fund - strävar efter långsiktig avkastning med begränsad risk oavsett om marknaden går upp eller ner.
    Mer om fonden