Skip to content

Vad är Bull & Bear certifikat?

 Ung man med blå tröja sitter på ett bord i ett arkitektkontor

Ett Bull & Bear certifikat är ett börsnoterat värdepapper som ger dig rätten till en del av värdeutvecklingen hos en underliggande tillgång, exempelvis en aktie, råvara, valuta eller ett index.

Allmän information om Bull & Bear certifikat

Bull & Bear passar den som har en fast tro på marknadens riktning. Oavsett om man tror på upp- eller nedgång. Med ett Bull-certifikat tjänar man pengar när marknaden stiger och med ett Bear-certifikat tjänar man pengar när marknaden faller. Den dagliga avkastningen blir minst dubbelt så stor som den dagliga procentuella förändringen i marknaden innan administrationsavgift och courtage. Samtidigt gäller det omvända. Om marknaden går åt fel håll, det vill säga i motsats till ens förväntningar, förlorar man minst dubbelt så mycket som den dagliga utvecklingen.
Läs mer om Bull & Bear certifikat

Hur handlar man med Bull & Bear certifikat?

Du kan handla med Bull & Bear certifikat via våra appar, Kundcenter och internetbanken eller på ditt lokala bankkontor. När du handlar Bull & Bear betalar du vanligt courtage, precis som när du köper aktier. Vid handel tas en spread mellan köp och säljkurs ut samt varje dag dras en administrationsavgift från certifikatets värde.

Vad tar jag för risk?

Alla placeringar är förenade med risker. Innan du investerar i ett Bull & Bear certifikat bör du sätta dig in i hur de fungerar. Som investerare i ett Bull & Bear certifikat är du exponerad mot marknadsrisk, kreditrisk, likviditetsrisk, valutarisk samt en urholkningsrisk. Vi har sammanfattat de viktigaste riskerna med Bull & Bear certifikat under avsnittet ”Läs mer om” ovan.

Vad påverkar avkastningen?

Följande faktorer påverkar priset på ett certifikat; priset på den underliggande tillgången, kursrörlighet, återstående löptid, marknadsräntan och eventuella utdelningar i den underliggande tillgången. Vissa certifikat kan också stoppas ut på en lägstanivå då det förfaller och inte längre går att handla. Swedbank noterar då ett nytt så snart som möjligt, normalt under påföljande handelsdag.

För- och nackdelar med Bull & Bear certifikat

Fördelar

  • Möjlighet till hög avkastning.
  • Handlas snabbt och enkelt online, på samma sätt som aktier.
  • God flexibilitet med olika hävstång, välj den som passar dig bäst.

Nackdelar

  • Betydligt högre risk jämfört med en direktinvestering i underliggande tillgång.
  • Så kallad spread mellan köp och säljkurs.
  • Certifikatet tappar en del i värde för varje dag som går, så kallad erosion.
  • Inte lämplig för icke aktiva investerare.

Passandebedömning

Vill du köpa komplicerade produkter som exempelvis certifikat, warranter, aktielån, strukturerade produkter mm behöver banken säkerställa att du har nödvändig kunskap och erfarenhet för att förstå produkten och dess risker. Detta görs genom en så kallad passandebedömning där du får svara på ett antal frågor som varierar mellan de olika produkterna.