Avtalshandlingar

På följande sidor hittar du olika avtal och allmänna villkor för handel med finansiella instrument samt en del annan väsentlig information kring värdepapperstjänster.

Olika avtal och allmänna bestämmelser gäller beroende på om du är kund i eller utanför Sverige. Du som är kund i sparbank hänvisas även till aktuell sparbanks hemsida.

In English

These pages contain various agreements and general terms and conditions for trading in financial instruments as well as certain other essential information regarding investment services.

If you are a client to a Savings bank, please contact your Savings bank.