Den första insättningen ska vara minst 500 000 kronor. Därefter finns det ingen gräns för insättningarnas storlek.

Skattat och klart

Passar dig som är en aktiv placerare och du kan kostnads- och skattefritt byta fonder under spartiden. Vinst och uttag är också skattefria, i stället dras en schablonskatt/avkastningsskatt varje år.
Inbetalningar är inte avdragsgilla, men du slipper å andra sidan att betala inkomstskatt på framtida utbetalningar.

Stora placeringsmöjligheter

Du kan göra engångsinsättningar och spara regelbundet i cirka 500 fonder fördelat mellan ett 60-tal olika fondbolag utöver Swedbank Robur.
Du har ett stort utbud av tillåtna investeringar i svenska och utländska aktier, räntebärande värdepapper, strukturerade produkter samt vissa typer av derivatlösningar.

Flexibel utbetalning

Du kan sätta upp villkor för förmånstagare vid gåva eller dödsfall, till exempel att pengarna ska vara enskild egendom utan att skriva testamente.
Du kan bestämma hur pengarna ska betalas ut, till exempel genom engångsuttag eller månatlig utbetalning till dig själv eller någon annan.

I tjänsten ingår:

  • Värdepapperstjänst via Internetbanken
  • Nyhetsbrevet Aktienytt
  • Emissionstjänster
  • Börsinformation i realtid via internetbanken
  • Kursbevakning via sms eller e-post
  • Courtagegaranti vid internetbanksorder
  • Tillgång till Stop Loss-verktyg, ett automatiskt köp-och säljverktyg