Hoppa till textinnehållet

Arkiv - nyheter om privatekonomi

Mindre andel av inkomsten läggs på boende idag än för tio år sedan

Trots högre priser lägger hushåll i bostadsrätt en mindre andel av sin disponibla inkomst på boende idag än för tio år sedan. Det är en följd av låga räntor och en god inkomstutveckling.

26 oktober 2018: Mindre andel av inkomsten läggs på boende idag än för tio år sedan

Barn och unga med eget ansvar för sina pengar nöjdast med sin ekonomi

Barn och unga som får lära sig att ta ansvar för sina egna pengar är nöjdare och har färre konflikter med sina föräldrar om pengar. De känner inte heller stress och oro kring pengar och ekonomi lika ofta som barn och unga som inte får ta eget ansvar.

25 oktober 2018: Barn och unga med eget ansvar för sina pengar nöjdast med sin ekonomi

Checklista - prata privatekonomi med barn och unga

Bara var femte planerar att arbeta så länge som Pensionsmyndigheten föreslår

Pensionsmyndigheten har föreslagit att pensionsåldern anpassas till förväntad livslängd. Det innebär höjd pensionsålder för de flesta. Men bara en femtedel planerar idag att jobba så länge som Pensionsmyndigheten föreslår.

17 oktober 2018: Bara var femte planerar att arbeta så länge som Pensionsmyndigheten föreslår

Fyra av tio planerar ta ut hela tjänstepensionen under några begränsade år

Av de som börjat planera för eller känner till hur man kan ta ut sin pension uppger knappt fyra av tio att de planerar att ta ut sin tjänstepension under några begränsade år. Detta istället för att fördela utbetalningarna under resten av livet.

27 september 2018: Uttag av tjänstepensionen

Ekonomideklaration vägleder köpare av bostadsrätt

Bostadsrättsföreningens ekonomi är viktig vid köp av bostadsrätt. Årsredovisningarna kan dock vara svåra att förstå. En ekonomideklaration med en betyg- och färgskala skulle förenkla för köparna. Det menar Swedbanks och sparbankernas privatekonom Arturo Arques som även tagit fram ett förslag på hur ekonomideklaration skulle kunna se ut.

26 september 2018: Ekonomideklaration vägleder köpare av BR

Ekonomideklaration - hjälp för BR-köpare

Barn och ungas månadspeng oförändrad sedan 2016

Tre av fyra barn och unga får månadspeng varje månad. För de flesta är månadspengen förknippad med något villkor, såsom att städa sitt rum eller sköta skolan. Efter en längre period där månadspengen ökat mer än föräldrarnas löner har den nu legat still sedan 2016.

17 september 2018: Barn och ungas månadspeng oförändrad sedan 2016

Privatekonomin viktig för över hälften av väljarna

Över hälften av svenskarna uppger att frågor som påverkar den privata ekonomin är viktiga när man väljer vilket politiskt parti man ska rösta på i valet. Den viktigaste privatekonomiska frågan är högre pensioner. Det framgår av en färsk analys i vilken vi även analyserar hur partiernas politik påverkar väljarnas plånböcker.

5 september 2018: Privatekonomin viktig för över hälften av väljarna i höstens val

Privatekonomin viktig för över hälften av väljarna i höstens val

Höjda prisbasbelopp ger högre bidrag och lägre skatt

Nästa år höjs prisbasbeloppet med 1 000 kronor till 46 500 kronor. Det medför högre bidrag och lägre inkomstskatt. Garantipensionärer och studenter får mer i plånboken till följd av de höjda prisbasbeloppen 2019, även sjukpenning och föräldrapenning höjs något. Prisbasbeloppen påverkar även grundavdrag, jobbskatteavdrag och skiktgränser, vilket får till följd att inkomstskatten sänks.

20 augusti 2018: Höjda prisbasbelopp ger högre bidrag och lägre skatt

Högre bidrag men också skattehöjning 1 juli

Den 1 juli sker förändringar i bidrags- och skattesystemen som kan vara bra att ha koll på. Barnfamiljer, studenter och sjukskrivna får mer i plånboken, medan de som köper ny bil kan riskera högre skatt.

29 juni 2018: Högre bidrag men också skattehöjning 1 juli

Premiepensionen - en väg till högre pensioner

Dagens pensionssystem var tänkt att ge omkring 70 procent av lönen i pension, men de framtida pensionerna riskerar att inte nå upp till det om inget görs. Men genom högre avsättningar till premiepension och en höjd pensionsålder kan en grundskollärare få 66 procent av lönen i pension i stället för de 53 procent som prognosen är idag.

18 juni 2018: Premiepensionen - en väg till högre pensioner

Två av tre kan tänka sig att spara hållbart

Två av tre kan tänka sig att spara i fonder som aktivt bidrar till en hållbar utveckling i samhället. Mest intresse väcker fonder som investerar i klimat och miljö. Män och äldre är mer skeptiska till att spara hållbart än kvinnor och yngre.

4 juni 2018: Två av tre kan tänka sig att spara hållbart

Unga vuxna är flitiga sparare

Unga vuxna är flitiga sparare, men många behöver lära sig mer om privatekonomi. Det är också stora skillnader mellan hur tjejer och killar ser på ekonomi och sparande. Det framgår av en ny undersökning bland 18-25-åringar som Swedbank och Unga Aktiesparare har gjort tillsammans med Sifo.

30 maj 2018: Unga vuxnas sparande

Unga vuxnas sparande

Nio av tio sparar och vanligaste sparformen är sparkonto

Svenskarna är duktiga på att spara, nio av tio uppger att de gör det, och hälften har ett sparkapital på minst 100 000 kronor. En knapp tredjedel upplever sig som riskbenägna, de placerar också i större utsträckning sina pengar i fonder och aktier.

14 maj 2018: Nio av tio svenskar sparar

Hälften av de svenska hushållen har en otrygg ekonomi

Kan man spara tio procent av sin lön efter skatt och har två månadslöner i sparbuffert har man en relativt trygg privatekonomi. Knappt hälften av hushållen klarar båda delar, men hela 14 procent av hushållen har inte marginaler att klara en oförutsedd utgift på 5 000 kronor.

11 maj 2018: Hälften av de svenska hushållen har en otrygg ekonomi

Sista-minuten deklarationstips - Med koll på avdragen finns tusenlappar att tjäna!

Den 2 maj ska deklarationen lämnas in så nu har du mindre än en vecka på dig att kolla igenom att du fått med alla skatteavdrag du kan göra. Mycket finns förtryckt men till exempel reseavdrag behöver du lägga in själv. Om du deklarerar elektroniskt kan du få dina skattepengar redan i början av juni.

27 april 2018: Sista-minuten deklarationstips

Barnbidraget – en 70-åring som gett barnfamiljerna bättre ekonomi

Det allmänna barnbidraget fyller 70 år i år. Sedan det infördes 1948 har det ökat över 200 procent i fasta priser, till 1 250 kronor per barn och månad. Det är ett välkommet tillskott till ekonomin för många barnfamiljer eftersom kostnaden för barn är hög. Fram till sin 19-årsdag kostar ett barn drygt 1,4 miljoner kronor, varav barnbidraget täcker en knapp femtedel.

18 april 2018: Analys av barnbidraget

Vårbudgeten 2018: Så påverkar politiken hushållens plånböcker

I år är det valår och regeringen och oppositionspartierna börjar nu presentera sina olika satsningar och förslag. Många av de politiska förslagen påverkar hur mycket hushållen får kvar i sina plånböcker. Hur har hushållens ekonomi utvecklats historiskt och hur stor roll spelar politiken? Vår analys visar att lönehushållen har fått 40 procent och pensionärer runt 20 procent mer kvar i plånboken under de senaste 15 åren.

16 april 2018: Analys av vårbudgeten 2018

Tips till din deklaration 2018

Från den 20 mars kan du börja deklarera. Har du digital brevlåda och inte behöver göra några ändringar i din deklaration kan du få dina skattepengar redan i april. Mycket finns förtryckt på din deklaration, men det kan finnas tusenlappar att tjäna om du har koll på vilka skatteavdrag du kan göra själv.

Deklarationstips 2018

Stort behov av mer kunskap i privatekonomi bland unga

Nästan var tredje mellan 18 och 25 år upplever inte att de har tillräcklig kunskap i privatekonomi för att fatta bra beslut kring sin egen ekonomi. Omkring hälften förstår inte riskerna med snabblån och ännu fler har svårt att förstå avtal, såsom försäkringar och abonnemang. Behovet av fortbildning i privatekonomi.

13 mars 2018: Unga har bristande kunskap om privatekonomi

Var tredje kvinna tror att de får svårt att klara sig på sin pension

Mer än vad tredje kvinna tror att de kommer ha svårt att klara sig, eller inte alls klara sig, på sin pension. Kvinnor sparar mindre till sin pension än män, och kvinnor planerar också att gå i pension tidigare än män.

8 mars 2018: Risk för otillräcklig pension för många kvinnor

Två av tre skulle pensionsspara mer om det var avdragsgillt

Knappt fyra av tio sparar inte till sin pension, två tredjedelar uppger att de skulle spara mer till sin pension om det var avdragsgillt. Många har använt eller kan tänka sig att använda sina sparade pensionspengar till annat.

1 mars 2018: Avdragsgillt sparande

Ökade amorteringskrav slår främst mot hushåll med goda inkomster

Med högre bostadspriser följer en högre skuldsättning och räntekänslighet. För att minska denna, för hushållen, har regeringen beslutat att införa Finansinspektionens hårdare krav på amortering för hushåll som tar stora bolån. Detta slår främst mot hushåll med goda inkomster i storstäder med höga bostadspriser.

28 februari 2018: Så påverkar ökade amorteringskrav

Så påverkar ökade amorteringskrav

Två tredjedelar behöver mer i pension än de kommer få

För att klara sig ekonomiskt behöver många och stora yrkesgrupper mer i pension än de sannolikt kommer att få. Ett sätt att höja sin framtida pension är genom att arbeta längre. Tre av tio planerar att arbeta efter att de fyllt 65 år, men betydligt fler uppger att de skulle orka.

27 februari 2018: För lite i pension för många

Så påverkar livsvalen pensionen

Hur hög den framtida pensionen blir beror på hela livsinkomsten, och livsinkomsten påverkas av de val man gör i livet. Ett sabbatsår innan studier eller arbete kan innebära upp till 1 000 kronor mindre per månad i pension, att jobba ett par år extra efter man fyllt 65 år kan höja pensionen med flera tusenlappar.

13 februari 2018: Livsvalen viktiga för pensionen

Tre av fyra öppnar det orange kuvertet men vet inte vad de får i pension

Många öppnar det orange kuvertet, men mer än var tredje känner inte alls till minpension.se. Vidare så saknar hela sex av tio kunskap om hur pensionen fungerar och många vet inte hur mycket de kommer få i pension.

12 februari 2018: Många saknar kunskap om pensionen

Mindre bostadsrätt för villapengarna i Stockholms län

Villaägare i Stockholms län får allt mindre för pengarna när de köper en bostadsrätt. 2007 kunde en villaägare i Stockholms län som sålde villan köpa en 165 kvadratmeter stor bostadsrätt. 2017 räckte pengarna från villan till en 114 kvadratmeter stor bostadsrätt.

30 januari 2018: Hur mycket bostadsrätt för villapengarna?

Hur mycket bostadsrätt för villapengarna?

En av fyra har otillräcklig kunskap om ekonomi

Knappt en av fyra uppger att de inte har tillräcklig kunskap för att fatta beslut om sin egen privatekonomi. Två av tre har inte tillräcklig kunskap om vad de kommer få i pension eller hur de kan påverka sin pension och över fyra av tio förstår inte hur räntan påverkar deras boendekostnad.

25 januari 2018: Bristande kunskap om privatekonomi

Hushållens ekonomi nästa år

För pensionärer, ensamstående föräldrar och studerande ökar den disponibla inkomsten i fasta priser 2018 främst tack vare regeringens politik. Pensionärerna får mer i plånboken vid årsskiftet, medan ensamstående föräldrar och studenter får vänta till mars respektive juli innan deras ekonomi förbättras.

29 december 2017: Hushållens ekonomi 2018

Tidningen Lyckoslanten får hedersomnämnande av Privata Affärer

Tidningen Lyckoslanten, som ges ut av Swedbank och Sparbankerna, får hedersomnämnande av tidningen Privata Affärer för spridning av kunskap och inspiration till barn sedan 1926. Lyckoslanten skickas kostnadsfritt till årskurs 4-6 i landets skolor. Det är en av Sveriges största barntidningar med en upplaga på 340 000 exemplar.

21 december 2017: Lyckoslanten får hedersomnämnande

Tips inför årsskiftet – spara pengar och öka tryggheten

Inför årsskiftet kan det vara bra att se över ditt sparande, dina försäkringar och vad som gäller för beskattning. Till exempel behöver du betala för eventuella ROT- eller RUT-tjänster före årsskiftet om du vill ha din skattereduktion i deklarationen i maj. Har du gjort en kapitalvinst under året kan du kvitta den mot en kapitalförlust.

12 december 2017: Årsskiftestips

Ojämställt hushållsarbete kan leda till lägre pension

Många hushåll har en gemensam ekonomi och delar på kostnaderna. Hushållsarbetet är däremot inte alltid jämställt. Om den ena parten tar ett större ansvar för hushållet, kan det innebära att man står tillbaka från en yrkeskarriär och bättre löneutveckling. Det kan påverka pensionen negativt.

5 december 2017: Lägre pension vid ojämställt hushållsarbete

Föräldrar har svårt att veta hur de ska spara till barnen

Många som sparar till sina barn sparar till en framtida bostad eller till barnens körkort. Men mer än var fjärde förälder tycker det är svårt att veta hur de ska spara. Knappt hälften sparar på sparkonto, och nästan sex av tio föräldrar har ett sparande i barnens namn.

16 november 2017: Undersökning om föräldrars sparande till barn

1 av 6 klarar inte oförutsedd utgift på 5 000 kronor

16 procent skulle inte klara en plötslig utgift på 5 000 kronor. Det visar en undersökning som Swedbank gjort tillsammans med Sifo.

25 oktober 2017: Många klarar inte oförutsedda utgifter

Andelen föräldrar som sparar till sina barn minskar

Andelen föräldrar som sparar till sina barn minskar. Sex av tio sparar regelbundet till sina barn, jämfört med knappt sju av tio förra året. Mer än var femte uppger att de inte sparar alls till sina barn. Det visar en undersökning som Swedbank gjort tillsammans med Sifo.

23 oktober 2017: Andelen föräldrar som sparar till sina barn minskar

Minus i plånboken som pensionär, trots skattesänkningar

När den som är 35 år idag går i pension sjunker inkomsten med 30-40 procent från en dag till en annan. För många yrkesgrupper som redan idag har små marginaler kommer det till och med innebära att ekonomin går minus varje månad. Det visar en ny analys från Swedbank.

25 september 2017: Minus i plånboken som pensionär, trots skattesänkningar

Så påverkas du av regeringens budget

Idag presenterade regeringen budgetpropositionen för 2017. Hushållen påverkas bland annat genom lägre skatt vid bostadsförsäljning och högre skatt på arbetsinkomst. Barnfamiljer får höjt flerbarnstillägg och några även höjt bostadsbidrag.

20 september 2017: Så påverkas du av regeringens budget

Ekonomiskt svaga grupper vinnare i regeringens budget

Ekonomiskt svaga grupper, såsom pensionärer, barnfamiljer och sjukskrivna är några av vinnarna i regeringens budget för 2018. Skatten på pension sänks med upp till 400 kronor i månaden, garantipensionären kan få 470 kronor mer i bostadstillägg och en barnfamilj med underhållsstöd för två större barn får knappt 1 100 kronor mer per månad att leva på under nästa år.

20 september 2017: Ekonomiskt svaga grupper vinnare i regeringens budget

Andelstal spelar roll vid köp av bostadsrätt

I takt med att nyproduktionen av bostadsrätter ökat kraftigt har även variationen över vilka villkor bostadsrätterna säljs till ökat. En analys gjord av Swedbank och Sparbankerna visar att insatserna per kvadratmeter boyta kan variera med mer än 100 procent och årsavgifterna per kvadratmeter boyta med över 60 procent för bostadsrätter i samma förening.

13 september 2017: Hur påverkar andelstalet vid köp av bostadsrätt?

Unga är oroliga för sitt framtida boende

Över sex av tio unga är oroliga för sitt framtida boende. Över hälften har inte något bosparande och många har svårt att få pengar över för att kunna spara. Det visar en undersökning som Swedbank gjort tillsammans med Sifo.

28 augusti 2017: Ungas bosparande

Effekter av höjda prisbasbelopp 2018

Garantipensionärer och studenter får mer i plånboken till följd av de höjda prisbasbeloppen 2018. Sjukpenning och föräldrapenning höjs något och inkomstskatten blir något lägre. Det blir effekterna av de höjda prisbasbeloppen 2018.

21 augusti 2017: Höjda prisbasbelopp 2018

Många har orealistiska förväntningar på pensionen

För de flesta svenskar väntar en pension som motsvarar 50-60 procent av lönen. Men verkligheten rimmar illa med förväntningarna. Nästan varannan svensk tror att de kommer att få minst 70 procent av lönen den dag de går i pension. Lika många ser 70 procent av lönen, eller mer, som den miniminivå de behöver för att klara sig som pensionär. Det visar en undersökning som Sifo har gjort på uppdrag av Swedbank och Sparbankerna.

6 juli 2017: Många har orealistiska förväntningar på pensionen

Har hushållen koll på boendekostnaderna?

Trots rekordlåga räntor utgör boendekostnaden en stor del av mångas ekonomi. För många väntas det bli dyrare att äga sitt boende framöver. Men alla är inte förberedda på vad ökade kostnader innebär för ekonomin.

Boende - Har hushållen koll på boendekostnaderna?

Många unga saknar kunskap om hur boendekostnaden påverkas om räntan stiger

Sex av tio unga med bolån saknar kunskap om hur deras boendekostnad påverkas om räntan stiger. Hälften av de unga vet heller inte vilken nivå en normal bolåneränta kan väntas ligga på över en längre period. Det visar en undersökning som Sifo gjort på uppdrag av Swedbank och Sparbankerna.

5 juli 2017: Många unga saknar kunskap om hur boendekostnaden påverkas om räntan stiger

Hårdare amorteringsregler leder till bättre nattsömn men ebb i kassan

Finansinspektionens nya förslag om tuffare amorteringsregler påverkar främst hög- och medelinkomsttagare med stora bolån. Med striktare amorteringsregler blir det mindre pengar kvar i plånboken, men också en lägre räntekänslighet för hushållen.

14 juni 2017: Hårdare amorteringsregler leder till bättre nattsömn men ebb i kassan

Var tredje enmansföretagare sparar inte till sin pension

Nästan var tredje enmansföretagare sparar inte till sin pension och mer än var fjärde saknar trygghetsförsäkringar. Det visar en undersökning som Swedbank gjort tillsammans med Novus.1 Det kan få stora konsekvenser eftersom man som företagare har ett sämre skydd än vad de flesta som är anställda har.

2 maj 2017: Var tredje enmansföretagare sparar inte till sin pension

Sänkt pensionärsskatt äts upp av andra skatter

Sänkt skatt för pensionärer och långtidssjukskrivna, och höjd skatt för höginkomsttagare är några av de förslag inför 2018 som regeringen tidigare har aviserat. Från 1 juli i år får hushållen höjd energiskatt på el och de kan också förvänta sig högre fordonsskatt framöver.

19 april 2017: Sänkt pensionärsskatt äts upp av andra skatter

 

Mer pengar i plånboken, men inte för alla

Svenska hushåll har de senaste 14 åren1 fått alltmer pengar i plånböckerna. Men förbättringen gäller inte alla, pensionärer och arbetslösa halkar efter övriga hushåll. Utan sänkt inkomstskatt och höjt bostadstillägg skulle många pensionärer inte ha det bättre idag än 2003.

12 april 2017: Mer pengar i plånboken, men inte för alla

Bästa deklarationstipsen 2017

För somliga är skattepengar redan på väg, för andra är det hög tid att ta tag i deklarationen. Det finns tusenlappar att tjäna om du har koll på avdragen. Nytt är slopat tak för uppskov av skatten vid bostadsförsäljning.

2 april 2017: Bästa deklarationstipsen 2017

Dagens tonåringar är duktiga sparare

Många unga jobbar extra på helger och lov. Många är duktiga på att spara de pengar de tjänar. En fjärdedel av 13- till 19 åringar har sparat mer än 10 000 kronor, bland de äldre tonåringarna är andelen ännu högre.

23 mars 2017: Dagens ungdomar är duktiga sparare, SIFO-undersökning

Koll på bostadsrättsföreningarnas skuldsättning viktigare än någonsin

Bostadsrättsföreningarnas skuldsättning är en viktig information för alla som bor, tänker köpa eller belåna en bostadsrätt. Enligt beräkningar från Swedbank och Sparbankerna kan boendekostnaden fördubblas om räntan stiger från två till fem procent.

17 mars 2017: Koll på bostadsrättsföreningarnas skuldsättning viktigare än någonsin

Checklista - köp av bostadsrätt

Vi deltidsarbetar men vet inte hur pensionen påverkas

Nästan hälften av svenskarna har under någon del av sitt arbetsliv arbetat deltid, men över hälften av befolkningen vet inte hur det påverkar den framtida pensionen.

6 mars 2017: Vi deltidsarbetar men vet inte hur pensionen påverkas

Pensionen räcker inte till svenskens pensionsdrömmar

Svenskarna drömmer om att resa mer, spendera mer tid och pengar på sin hobby och att umgås mer med familjen när de går i pension. Samtidigt tror över hälften att pengarna inte kommer att räcka till för att leva det liv de vill som pensionär.

16 februari 2017: Pensionen räcker inte till svenskens pensionsdrömmar

Var fjärde svensk kommer inte klara sig på sin pension

Mer än var fjärde svensk uppger att de kommer ha svårt att klara sig, eller inte klara sig alls, på sin pension. Andelen är ännu högre bland kvinnor. Trots det uppger fyra av tio att de inte sparar privat till pensionen.

9 februari 2017: Var fjärde svensk kommer inte att klara sig på sin pension

Infografik

Att börja spara i tid kan ge extra tusenlappar i plånboken

Börja spara i tid, var långsiktig och ta hänsyn till avgifter. Så får du pengarna att växa – även om ditt sparande i grunden är blygsamt. Det menar Swedbank och Sparbankernas privatekonom Arturo Arques. Beräkningar visar att det kan skilja tusenlappar mellan olika sätt att hantera sitt sparande.

27 januari 2017: Att börja spara i tid kan ge extra tusenlappar i plånboken

Jämför sparstrategier

Tips

Analys