Rapporter våra kunder erbjuds

 • Daily Credit Comment (kort marknadskommentarer): Data och nyhetsflöde på bolag vi bevakar
 • Bolagsanalyser: Kreditanalys
 • Swedish Bond Issuance Quarterly
 • Nordic Credit Outlook: Övergripande kreditstrategi
 • Credit trading cases: Affärsförslag, som ofta är inkorporerade i andra produkter
 • Credit Comment: Extrakt ur Daily Credit Comment samt kommentarer på större marknadsevents
 • Nordic High Yield Quarterly: Samproduktion med Norge och
 • Finland för marknadskommentar, statistik och bolagssammanställning
 • The Covered Bond Factbook of Nordic Issuers: Sammanställning av emittenter av covered bonds
 • Rating List: Sammanställning över bolag med täckning och deras officiella rating
  Vill du ta del av våra rapporter kontakta din rådgivare eller aktiemäklare.