Till energibesparande åtgärder räknas till exempel:

  • tilläggsisolering
  • fönsterbyte
  • byte av vitvaror
  • vindkraftandelar

Exempel på uppvärmningssystem som är bättre ur miljösynpunkt är biobränsleeldad fjärr-/närvärme, eldning med pellets samt solfångare.

Energibidrag

På Energimyndighetens webbplats kan du läsa mer om energibesparande åtgärder och vilka bidrag som du eventuellt kan söka.

Energibesparande åtgärder (energimyndigheten.se)