Varför ställer banken frågor?

För oss är det viktigt att du som kund känner dig trygg med oss som bank. Lagen om penningtvätt ställer krav på att banker har god kunskap om sina kunders ekonomi och affärsrelation med oss. Det innebär bland annat att vi behöver kunna identifiera alla kunder som vill göra sina bankärenden och att vi som bank förstår på vilket sätt och varför man vill använda våra tjänster. Därför ställer vi regelbundet frågor till dig och andra kunder. Frågorna rör till exempel hur mycket pengar man planerar att sätta in på sina konton hos oss eller skicka till konton utomlands. Genom svaren förstår vi bättre vilka affärer våra kunder avser att göra med/via banken och vi kan därmed leva upp till kraven som lagen om penningtvätt ställer på oss.

Att vi ställer frågorna innebär inte att vi misstänker att någon gör något oärligt, vi ställer samma frågor till alla kunder och vi tar hand om svaren inom ramen för banksekretessen.

Varför finns lagen om penningtvätt?

Syftet med penningtvättslagen är att förhindra att banker och andra i det så kallade finansiella systemet utnyttjas för att tvätta pengar som till exempel kommer från brott eller för att finansiera terrorism. Vi som bank bidrar till att förhindra detta genom att lära oss vad som är varje enskild kunds normala sätt att sköta sina bankärenden på och när vi märker att någon gör något annorlunda med sina konton och andra banktjänster måste vi följa upp detta. Frågan om någon har ett yrke som innebär en politiskt utsatt ställning ställer vi då lagstiftarna bedömer att om man har en sådan position i högre grad än andra bedöms vara mer utsatt för mutbrott och korruption. Frågan om var man betalar skatt (skatterättslig hemvist) ställer vi för att vi i vår tur är skyldiga att lämna de uppgifterna till Skatteverket.

Om vi, av någon anledning, inte har den information vi behöver om våra kunder måste vi försöka få den. Vi har också en skyldighet att löpande följa upp att den information vi faktiskt har stämmer och är aktuell. Ett sätt, vilket vi gör just nu, är att ställa frågor per brev samt i internetbanken och appen som du och andra kunder behöver besvara.

Varje bank gör sin egen riskbedömning och beslutar vilken information man behöver samla in från sina kunder för att kunna följa lagen om penningtvätt. Dock samarbetar bankerna om detta via Bankföreningen och i Svenska Institutet Mot Penningtvätt - SIMPT.

Svara på frågorna i internetbanken och appen

Du får en uppmaning i internetbanken och/eller appen att svara på frågorna. Om du inte svarat efter tre inloggningar, blir frågorna tvingande och du måste svara för att kunna gå vidare och logga in. Det tar bara några minuter att svara. Behöver du hjälp eller vägledning är du välkommen att kontakta oss. Du som har vår telefontjänst når oss på 044-850 00. Se våra öppettider under "Kontakta oss". Saknar du idag den tjänsten kan du istället ringa 0771-60 65 08 som har öppet alla dagar kl 7-23.

Svara på frågorna via brev

Fyll i svaren i det frågeformulär du fått tillsammans med brevet och skicka det till oss i bifogat svarskuvert. Det tar bara några minuter att fylla i. Behöver du hjälp eller vägledning är du välkommen att kontakta oss. Du som har vår telefontjänst når oss dygnet runt alla veckans dagar på 044-850 00. Saknar du idag den tjänsten kan du istället ringa 0771-60 65 08 som har öppet alla dagar kl 7-23.

Vad händer om du inte svarar?

Banken behöver vidta åtgärder om vi inte får in den efterfrågade informationen. Det kan till exempel innebära att ditt konto eller banktjänster spärras. Om banken inte kan få kontakt med dig som kund för att följa upp vår affärsrelation kan uppsägning av konto med tillhörande tjänster bli aktuellt.

Läs mer om lagen om penningtvätt och bankernas skyldigheter
Svenska Bankföreningen - därför måste banken ställa frågor