Avtal och villkor kommer att skickas hem till dig för underskrift. Returnera sedan i det bifogade svarskuvertet.

Vill du läsa eller veta mer om ditt kort kan du göra det på vår hemsida

www.swedbank.se/kort