Mer än var tredje kvinna tror att hon kommer att ha svårt att klara sig, eller inte alls klara sig, på sin pension, enligt en undersökning från Swedbank och sparbankerna*. Pensionssystemet i sig gör ingen skillnad på män eller kvinnor, men kvinnor som grupp har lägre löner än män. Kvinnor arbetar dessutom i större utsträckning deltid, vilket också påverkar lönen – och i förlängningen pensionen.

– Eftersom pensionen grundas på den samlade livsinkomsten får många kvinnor en lägre pension än män, säger Madelén Falkenhäll, senioranalytiker på Swedbank.

Hon menar att det är viktigt att vara medveten om vad som påverkar utfallet av pensionen.

– Allt kan man inte styra över själv, man sätter ju till exempel inte sin egen lön, men det finns sätt att påverka sin framtida pension, säger Madelén Falkenhäll.

Så mycket behöver du pensionsspara  

Om man lever tillsammans med någon och har barn ihop, och behöver arbeta deltid för att få livspusslet att gå ihop, kanske man kan dela lika på deltiden, till exempel. Och man kan dela lika på hushållsarbetet så att båda får lika mycket tid och kraft att lägga på jobbet.

Om det inte går, eller om man väljer att göra på annat sätt, tycker Madelén Falkenhäll att den som tar mindre ansvar hemma bör bidra till sin partners pensionssparande.

– Eftersom deltidsarbete påverkar pensionen tycker jag att det är en självklarhet att den som jobbar heltid sätter av pengar till den som är hemma mer och tar ett större ansvar där. Det borde ingå i den gemensamma ekonomin, på samma sätt som boendekostnader och andra utgifter hushållet har.

Spara och placera för framtiden  

Det kan man göra antingen genom att överföra pensionsrätter** eller genom ett separat sparande i den andra personens namn. 

Ett annat sätt att öka sin pension är att försöka arbeta ett eller två år extra. De sista åren kan göra stor skillnad på pensionen. En grundskollärare som jobbar två år extra kan få upp till 1600 kronor mer i pension varje månad*** och för en undersköterska kan två års extra arbete innebära upp till 1500 kronor i månaden***.
Därför är det också viktigt att välja ett yrke man trivs med och som man kan tänka sig att arbeta många år inom. Har man ett yrke där lönen är lite lägre blir också insättningen till pensionen lägre. Då är det viktigt att komma igång med ett sparande till pensionen i tid.

– Börja spara till din pension direkt när du börjar arbeta. Även mindre summor kan göra stor skillnad om du börjar spara tidigt. Börjar du senare får du räkna med att spara mer varje månad.

Så funkar pensionen - artikel från En bättre framtid

*Undersökningen gjordes i januari 2018, över 3000 personer deltog.
** Pensionsrätter för premiepension går att överföra till make, maka eller partner. Det innebär att avsättningen av premiepension görs i den andras namn. Vid en inkomst på 500 000 kronor per år är den maximala överföringen 12 000 kronor före avgift.
*** Pension inklusive tjänstepension, exklusive privat sparande. Beräkningarna är gjorda utifrån Pensionsmyndighetens typfallskalkyl och utifrån individ som är 30 år idag och började arbeta vid 19 års ålder (undersköterska) respektive 23 års ålder (grundskollärare).

Lyssna på vår podd - Hur påverkar man sin pension?