- Slutet på året är en bra tid att se över sitt sparande. Om du inte redan har ett regelbundet sparande kanske du kan starta det. Sparar du redan så kanske du har möjlighet att öka det. En sparbuffert, ett sparande till pension och kanske ett sparande till något du vill kunna göra nästa år är bra att ha på plats när du går in i 2019, säger Arturo Arques, Swedbanks och sparbankernas privatekonom.

Det är också ett bra tillfälle att se över dina försäkringar, till exempel sjuk-, olycksfalls-, barn- och hemförsäkringar.

- Försök ta dig tid att gå igenom och jämföra priser på dina försäkringar. Många gånger lönar det sig att samla försäkringarna på samma ställe. Och glöm inte att genom en bra hemförsäkring kan du skydda dig mot tråkiga och oförutsedda utgifter om något skulle hända, fortsätter Arturo Arques.

ROT och RUT
Du kan få skattereduktion för arbetskostnad för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad (ROT) och för hushållsnära tjänster (RUT). Det arbete som utförts och betalats för under 2018 dras mot inkomstskatten samma år. Det är datumet som du betalar som styr vilket beskattningsår avdraget hamnar på. Arbetet måste dessutom vara utfört senast 31 januari året efter. Det är utföraren som gör avdraget på fakturan, men du behöver själv ha koll på hur mycket avdrag du har gjort under året. Utföraren har inte tillgång till dina uppgifter.

- Vet du med dig att du nått taket för dina avdrag kan det vara klokt att meddela utföraren det, så fakturan blir utan ROT- eller RUT-avdrag. Annars riskerar du kvarskatt i deklarationen i maj, säger Arturo Arques.

För att kunna göra avdrag måste det finnas tillräckligt mycket skatt att dra av från. Viktigt att veta är att det finns en avräkningsordning där till exempel ränteavdrag (underskott av kapital) kommer före ROT- och RUT-avdrag. Det innebär att om man efter ränteavdrag inte har tillräckligt mycket skatt kvar att dra av mot, så kan man heller inte nyttja avdragsrätten för ROT och RUT fullt ut.

Rot och rut - så funkar det - En artikel från En bättre framtid 

Tjänstepension
Om du vill ändra vilken aktör som avsättning till din avtalspension går till behöver det göras före årsskiftet. Annars går nästa års avsättningar till samma aktör som det här året.

Det här är tjänstepension

Avdragsrätt för pensionssparande
Enskild näringsidkare och anställd som saknar tjänstepension från sin arbetsgivare har fortfarande avdragsrätt för individuellt pensionssparande (IPS)*. För att ta del av avdraget behöver du betala in på kontot innan årsskiftet.

Kvitta vinster mot förluster
Kapitalvinster kan kvittas mot kapitalförluster och på så sätt minska skatten. Om du har gjort en kapitalvinst under året och säljer av innehav som har gått med förlust görs en skattemässig justering och därmed minskar skatten du ska betala. Schablonintäkt på investeringssparkonto kan kvittas mot ränteutgift eller mot 70 procent av en kapitalförlust.

Skatt på fonder tas ut 1 januari, så står du inför att sälja dina fonder kan det vara fördelaktigt att göra det före årsskiftet.

Vad är fonder - lär dig med i Fondskolan 

Ansök om jämkning varje år och fördela räntebetalningar
Jämkning innebär att skatten justeras varje månad i stället för årligen i deklarationen. Man ansöker om jämkning för att rätt skatt ska dras varje månad. Du kan till exempel ansöka om jämkning om du har inkomst från flera olika arbetsgivare, om du har inkomst endast under vissa delar av året, om du har ränteutgifter, om du har avdragsgilla resor till och från arbete. Från 2019 behöver du ansöka om ny jämkning inför varje år. Tidigare har den som har haft stående jämkning fått ett förslag inför kommande år, nu behöver man i stället göra en ny ansökan inför varje nytt inkomstår.

Se över eventuell jämkning, till exempel om bolånen har ökat eller minskat. Är ni flera som delar på ett lån kan ni även passa på att se över fördelningen av räntebetalningarna. Meddela banken före årsskiftet hur räntorna ska betalas så kommer det förtryckt i deklarationen. Annars går det bra att ändra i deklarationen i maj.

Lyssna på vår podd - Låt oss prata! - inför årskiftet, vad bör du ha koll på? 

Begränsningsregeln för pensionärers fastighetsavgift
Kapitalinkomster kan påverka fastighetsavgiften. Makar/sambor med lån på en fastighet och som omfattas av begränsningsregeln för fastighetsavgift bör se till att inte en make har överskott och den andre har underskott av kapital. Eftersom överskott av kapital räknas in i inkomsten som ligger till grund för begränsningsregeln är det i så fall det bättre att omfördela låneräntorna mellan er. Görs det nu förtrycks det i deklarationen, men det går även att justera i deklarationen i maj.

Studiemedel
Vid bedömning av rätten till studiemedel tas hänsyn till inkomst både från tjänst och från kapital. Det innebär att inkomster från försäljning av till exempel aktier, hus eller lägenhet kan påverka dina studiemedel. Om du ligger på gränsen till att få studiemedlen minskade för 2018 bör du avvakta med att realisera eventuella kapitalvinster till efter årsskiftet.


Sabbatsår påverkar pensionen - En artikel från En bättre framtid

Nytt inför 2019

Något högre statslåneränta
Skatten på sparande i investeringssparkonto (ISK) och kapitalförsäkring grundas på statslåneräntan 30 november året före beskattningsår, dvs. skatten för 2019 utgår från statslåneräntan 30 november 2018.

I slutet av november 2017 var statslåneräntan 0,49 procent och i slutet av november 2018 är den 0,51 procent. Det innebär att den effektiva skattesatsen i stort sett är oförändrad (0,453 procent 2019 jämfört med 0,447 procent 2018). På ett sparkapital på 500 000 kronor placerat i ISK innebär det en skatteökning på omkring 30 kronor.


Effekter av ändrade pris- och inkomstbasbelopp
Nästa år höjs prisbasbeloppen och inkomstbasbeloppet. Basbelopp är fastställda belopp som används vid till exempel beräkning av transfereringar, skatter och pensioner. Till följd av höjningen av basbeloppen höjs garantipension, inkomstpension, studiemedel, sjukpenning och föräldrapenning. Grundavdrag, jobbskatteavdrag och skiktgräns för statlig inkomstskatt påverkas också av prisbasbeloppen, vilket innebär att inkomstskatten 2019 blir lägre.

 

* Avdragsrätt med 35 procent av din lön i pensionssparande, med ett tak på avsättningen på 455 000 kronor per år.