Kärleken må vara evig för vissa, men inte för alla. Och när det kommer till en separation eller skilsmässa gör juridiken skillnad mellan exempelvis äktenskap och samboskap.

– En skillnad är att när ett par separerar eller skiljer sig har man som gift rätt till hälften av alla gemensamma tillgångar, även det som var och en ägde innan giftermålet. Det kallas giftorätt. Som sambo har man enbart rätt till hälften av bostad och bohag som införskaffats gemensamt, alltså inte till det som var och en fått eller köpt för eget bruk, säger Madelén Falkenhäll, senioranalytiker på Swedbank.

Sparar du tillräckligt? Det är bra att se över sitt sparande med jämna mellanrum
Det betyder att om den ena parten har flyttat in hos den andra för att bli sambo, så har man inte rätt till del i bostaden vid en separation. För bohag, som till exempel möbler, gäller att det som införskaffats för att användas gemensamt delas lika vid en separation.

– Det spelar ingen roll om den ena parten har betalat mer än den andra, det delas ändå lika. Därför är det viktigt att som sambor dela lika på större gemensamma kostnader, säger Madelén Falkenhäll.

Som sambor kan man dock skriva ett samboavtal, där man reglerar om man vill ha saker och ting annorlunda. Man kan exempelvis beskriva att ni betalat olika mycket för saker som införskaffats gemensamt, och att de därför också ska delas upp enligt samma proportioner vid en eventuell separation.

Även giftorätten går att avtala bort, genom ett äktenskapsförord. I ett sådant kan man till exempel reglera att en gemensam bostad ska tillfalla den ena parten vid skilsmässa eller att vissa tillgångar ska hållas helt utanför en eventuell bodelning.

Personförsäkring - för dig och din familj
En annan stor skillnad mellan att vara gift eller sambor är arvsrätten.

– Gifta ärver varandra fullt ut, men bara om det inte finns barn i äktenskapet eller om alla barn är gemensamma. Om ett gift par inte har gemensamma barn men båda makarna har barn sedan tidigare så ärver de barnen allting, om det inte finns ett testamente, säger Madelén Falkenhäll.

Så undviker ni onödiga gräl om pengar – artikel från En bättre framtid
Sambor ärver inte varandra. Vid dödsfall får den kvarlevande behålla halva bostaden/bohaget om det är införskaffat för gemensam användning. Resten ärver den avlidnes arvingar. I första hand barn (gemensamma eller särkullbarn), finns inte barn ärver föräldrar och därefter syskon. Barnen, oavsett om de är gemensamma eller särkullbarn, har alltid rätt till sin laglott. Den går aldrig att avtala bort genom testamente sambor emellan.

– Det går att känna ekonomisk trygghet både som gift och sambo, bara man sätter sig in i hur man gör med avtal och testamente. Men det är svårt att ge generella råd och därför är det viktigt att alltid gå igenom sin egen situation med en jurist. Det finns nästan alltid något som inte faller inom ramen för det som beskrivits ovan, säger Madelén Falkenhäll.