– Två tredjedelar av a-kassan finansieras via arbetsgivar- och egenavgifter, så alla företagare är redan med och betalar för skyddet. Därför är de 100 till 150 kronorna per månad som det kostar att vara medlem i en a-kassa en bra investering, säger Johan Kreicbergs, Swedbanks och sparbankernas företagarekonom.

Bara cirka 48 procent av småföretagarna under 65 år är medlemmar i en a-kassa1. Det ska jämföras med cirka 70 procent av samtliga sysselsatta. Det visar en analys från Swedbank och sparbankerna som bygger på en undersökning från Sifo och specialbeställd statistik från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen. 

– En förklaring till det svala intresset kan vara att företagare generellt sett har lägre förtroende för trygghetssystemen än vad anställda har. Ett annat skäl kan vara att det ställs hårdare krav på företagare än på anställda för att kunna ta del av arbetslöshetsförsäkringen. Företagare kan till exempel inte vara deltidsarbetslösa, säger Johan Kreicbergs.

Fler företagare riskerar att bli fattigpensionärer - artikel från En bättre framtid 

För att du som företagare ska få ersättning måste du anmäla dig till arbetsförmedlingen, pausa din verksamhet helt eller lägga ner den. Nu kan få rätt till ersättning i max 300 dagar (450 om du har små barn) och som mest få 910 kronor om dagen. Ersättningsnivån baseras på dina taxerade inkomster.

Det finns idag 27 olika a-kassor i Sverige och många är öppna för företagare. På sverigesakassor.se finns alla kassorna representerade. Där kan du läs mer om reglerna som gäller för arbetslöshetsförsäkringen.

Vi har ett brett utbud av produkter och tjänster för ditt företag 

Tips från banken

  • Gå med i en a-kassa. Försäkringen finansieras huvudsakligen via skattsedeln. De 100-150 kronor i månaden, som medlemskapet kostar, utgör skillnaden mellan att som arbetslös leva på 365 kronor om dagen och på att få upp till 910 kronor per dag.