Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Styrelse

Banken tillämpar EBA/GL/2012/06 Riktlinjer för lämplighetsbedömningar av ledamöter i ledningsorgan och ledande befattningshavare i vilken krav på kompetenser och färdigheter anges. Riktlinjerna anger de kriterier och processer som banken ska använda vid bedömning av lämpligheten hos föreslagna och utsedda ledande befattningshavare. Riktlinjerna anger också de åtgärder som ska vidtas i det fall utsedd ledande befattningshavare inte anses lämplig.

Syftet är också att säkerställa att bankens styrelse som kollektiv har tillräcklig kompetens och bankerfarenhet inom följande områden:

• Finansiella marknader
• Rättsliga ramar och krav
• Strategisk planering och förståelse av bankens affärsstrategi och hur den genomförs
• Riskhantering
• Bedömning av bankens effektivitet och att skapa effektiv styrning, övervakning och kontroll
• Tolkning av bankens finansiella information och identifiering av viktiga frågor på basis av denna information samt lämpliga kontroller och åtgärder

Styrelsens ordförande utvärderar årligen ledamöterna och styrelsens arbete genom individuella utvecklingssamtal som sammanställs i en utvecklingsplan.
Övrig information om hur banken organiserar och styr verksamheten återfinns i Årsredovisningen under rubriken Bolagsstyrning. Se Ekonomiska rapporter.

Styrelseledamöter

Anita Axelsson

Ordförande

Läs mer

Kjell-Åke Axelsson

Vice ordförande

Läs mer

Per-Ola Persson

Ledamot

Läs mer

Berth Svensson

Ledamot

Läs mer

Malin Svensson

Ledamot

Läs mer

Roger Johansson

Personalrepr

Läs mer

Katharina Nilsson

Personalrepr

Läs mer

Bankledning

Evamarie Ekholm

VD

Läs mer

Anders Rosander

Läs mer

Anne Gustafsson

Läs mer

Anna Jarleswärd

Läs mer

Stäng Skriv ut