I Aktie-TV, gör programmet en resa runt jorden för att ta pulsen på de olika världsdelarna. Bankens investeringsstrategi, aktiemarknad och intressanta branscher/teman samt bolag diskuteras. Aktuella fonder presenteras och diskuteras liksom andra intressanta placeringsalternativ. Givetvis ger vi också en aktuell syn på råvaror, räntor och mycket annat.

I Aktie-TV kommer du att träffa ett antal vd:ar för börsnoterade företag. De ger sin syn på utvecklingen av bolaget och den bransch de verkar i. Givetvis ger vi också bankens syn på bolaget och dess framtid. Listan kan göras lång men några vd:ar som varit med i tidigare program är Johan Skoglund(JM), Jan Carlson (Veoneer), Håkan Buskhe (SAAB) och Erik Selin l (Balder).

Programmet samt bonusmaterial med hela intervjuer med de medverkande och annat matnyttigt från marknaden hittar du i Aktiellt. Du kan också se programmet i Swedbank Direkt. I internetbanken och appen hittar du programmet under ”Spara och placera” – Inspiration.


Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i finansiella instrument aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska finansiella instrument kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.
För Swedbank Roburs fonder finns även aktuella faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se.