Hoppa till textinnehållet

Aktuella SPAX Nu & Bevis Nu

Strukturerade produkter är placeringar med eller utan återbetalningsskydd där avkastningen är knuten till olika tillgångsslag och marknader. Våra produkter erbjuder olika grad av risk och avkastningsmöjligheter.

Läs mer om SPAX Nu och Bevis Nu

Utbud SPAX Nu

SPAX Nu Framtid MAX

Haka på framtidstrenderna! SPAX Nu Framtid är en treårig, återbetalningsskyddad placering som följer en aktiekorg med bolag verksamma inom bioteknik, automatisering och infrastruktur. Starka tillväxtområden som har framtiden för sig. Teckningsperiod till och med 2 november 2018 på bankkontor och 4 november 2018 via telefonbanken.

Produktblad 
Slutliga villkor 
Faktablad

SPAX Nu Elbilar MAX

Biltillverkarna satsar mångmiljardbelopp på elbilsutveckling. Resultatet förväntas bli omfattande för både bilbranschen och för vårt klimat. Ta möjligheten till en investering i elbilstrenden.Placeringen är treeårig, återbetalningsskyddad och följer en aktiekorg med bolag inom hela kedjan för elbilstillverkning. Teckningsperiod till och med 2 november 2018 på bankkontor och 4 november 2018 via telefonbanken.

Produktblad 
Slutliga villkor 
Faktablad

SPAX Nu Vatten MAX

SPAX Nu Vatten är en återbetalningsskyddad placering som följer en aktiekorg med åtta bolag med inriktning mot vattenhantering. Betydande investeringar inom området vatten är nödvändiga för att möta framtida behov. Placeringen ger en bred och global exponering mot bolag med koppling till vattenhantering. Teckningsperiod till och med 2 november 2018 på bankkontor och 4 november 2018 via telefonbanken.

Produktblad 
Slutliga villkor 
Faktablad

SPAX Nu Global hållbar BAS, MAX & MAX+

Den globala konjunkturen är fortsatt stark, vilket har gett avtryck i börsbolagens resultaträkningar. Placeringen är återbetalningsskyddad och följer ett hållbart globalt aktieindex med bolag som bidrar till FN:s mål för en hållbar utveckling. Teckningsperiod till och med 2 november 2018 på bankkontor och 4 november 2018 via telefonbanken.

Produktblad 
Slutliga villkor 
Faktablad BAS
Faktablad MAX
Faktablad MAX+

SPAX Nu Golden age MAX

I stora delar av västvärlden är den demografiska trenden densamma, nämligen en allt mer åldrande befolkning. Med en befolkning som blir allt äldre ställs nya krav och skapar en ökad efterfrågan på vissa produkter och tjänster. I placeringen samlas aktier som väntas kunna gynnas av den rådande trenden. Teckningsperiod till och med 2 november 2018 på bankkontor och 4 november 2018 via telefonbanken.

Produktblad 
Slutliga villkor 
Faktablad

Utbud Bevis Nu – ej återbetalningsskyddat

Bevis Nu Basindustri kupong

Den här placeringen riktar sig till kunder inom Premium och Private Banking. Globala megatrender och en stark underliggande marknad förväntas gynna bolagen i Bevis Nu Basindustri kupong. Placeringen har 1,5 års löptid och koppling till ett aktieindex bestående av bolag inom europeisk basindustri. En kupong på indikativt 11 procent samt nominellt belopp utbetalas så länge index inte fallit mer än indikativt 25 procent på slutdagen. Teckningsperiod till och med 2 november 2018 på bankkontor och 4 november 2018 via telefonbanken.

Produktblad
Slutliga villkor
Faktablad

Bevis Nu Sverige winwin

Den här placeringen riktar sig till kunder inom Premium och Private Banking. Det råder fortfarande högtryck på den ekonomiska arenan och det finns fortfarande god potential för aktier. Placeringen ger möjlighet till avkastning vid såväl stigande som svagt fallande aktiemarknad. Löptiden är fem år och placeringen är knuten till svenska OMXS30 Index. Teckningsperiod till och med 2 november 2018 på bankkontor och 4 november 2018 via telefonbanken.

Produktblad 
Slutliga villkor 
Faktablad

Bevis Nu Tillväxtvalutor

Den här placeringen riktar sig till kunder inom Premium och Private Banking. En placering med fem års löptid kopplad till en valutakorg bestående av fem tillväxtvalutor mot euron. Oavsett korgens utveckling så utbetalas årligen en fast kupong på indikativt 14 procent. Vid förfall återbetalas nominellt belopp justerat med förvaltningsavgiften och korgens utveckling mot euron. Teckningsperiod till och med 19 oktober 2018 på bankkontor och 21 oktober 2018 via telefonbanken.

Produktblad 
Slutliga villkor 
Faktablad

Broschyr SPAX Nu och Bevis Nu

SPAX Nu och Bevis Nu – Strukturerade placeringar

Se våra produkter med lägsta teckningspost 10 000 kronor.

Broschyr SPAX Nu och Bevis Nu