Konstruktioner med olika räntebindningstider och längre eller kortare löptider är inte ovanliga. Ytterligare en aspekt på placeringen är vem som har givit ut papperet. Placeringar kan göras i papper som är utgivna av svenska eller utländska emittenter. Många internationellt verksamma företag lånar dessutom upp pengar på flera olika marknader och det kan därför finnas papper i flera valutor. Våra ränteplaceringar hittar du i vänstermenyn. Vill du fördjupa dig ytterligare om den svenska finansmarknaden rekommenderar vi dig att läsa Riksbankens ”Den svenska finansmarknaden" (riksbanken.se).

Marknaden kan följas på tidningarnas börssidor, via exempelvis Stockholmsbörsens och Riksbankens webbplatser.

Bäst information fås dock direkt från banken eftersom räntemarknaden skiljer sig en del från aktiemarknaden i flera avseenden.