Skogsbarometern, en årlig Sifo-undersökning bland landets skogsägare från LRF Konsult och Swedbank, som visar bland annat att knappt hälften av skogsägarna tycker att lönsamheten är tillfredställande.

Filmen analyserar rapporten och man får möta Håkan Skog, en bonde från Vikbolandet utanför Norrköping som arbetat med skogsbruk sedan 70-talet. Här får du också ta del av hur Swedbank och LRF Konsult ser på skogsbranschens framtidsutsikter.

Skogsbarometern 2013

Pressmeddelande

Medverkande i filmen är:

, Segmentschef Skog på LRF Konsult, telefon: 08-700 20 24

, Segmentsansvarig Skog & Lantbruk på Swedbank och sparbankerna, telefon: 08-5859 0613

Håkan Skog, skogsägare från Vikbolandet, Norrköping

Thomas Nordén, rådgivare på LRF Konsult

Jörgen Karlsson, rådgivare på Swedbank