Årets barometer visar att många svenska lantbruksföretag pressas av dålig lönsamhet. Flera företagare planerar dock lönsamhetsförbättrande åtgärder och det finns en tro på försiktigt förbättrad lönsamhet om ett år. Den pressade lönsamheten har medfört att få lantbruksföretag har investerat i sin verksamhet det gångna året och många planerar även att avvakta med investeringar det kommande året. Det till trots har utlåningen till lantbrukssektorn ökat och mer än hälften av lantbrukarna upplever att deras konkurrenskraft är god.

I filmen träffar du segmentsansvariga från Swedbank och sparbankerna och LRF Konsult som ger sin analys av rapporten.

Material:

Lantbruksbarometern 2015

Pressmeddelande

Pressmeddelande regionsvis

Medverkande i filmen är:

, Segmentsansvarig Skog & Lantbruk på Swedbank och sparbankerna, telefon: 08-5859 0613

, Segmentschef lantbruk LRF Konsult, telefon: 08-700 20 13