Årets Lantbruksbarometern visar på stor geografisk spridning med stora toppar och dalar i landets olika områden. Skillnaden mellan olika produktionsinriktningar och regioner är stor både vad gäller lönsamhet och framtidstro. Undersökningen är gjord av Swedbank och sparbankerna tillsammans med LRF Konsult.

I filmen träffar du segmentsansvariga från Swedbank och sparbankerna och LRF Konsult som ger sin analys av rapporten.

Material:

Lantbruksbarometern 2014

Pressmeddelande

Pressmeddelande regionsvis

Medverkande i filmen är:

, Segmentsansvarig Skog & Lantbruk på Swedbank och sparbankerna, telefon: 08-5859 0613

, Segmentschef lantbruk LRF Konsult, telefon: 08-700 20 13