De flesta av våra inlösenkunder med terminal via PayEx, Paylink, Nets och Onslip har nu fått sina terminaler uppdaterade för att kunna ta emot kort ifrån världens största kortvarumärke UnionPay. Nya kunder får acceptansen automatiskt vid terminalleverans av ovan leverantörer.

Vårt inlösenavtal (Kortinlösen via terminal) är uppdaterat med kortacceptansen och korttransaktionen prissätts som ett internationellt kort.
Kortkunder, i de allra flesta fall asiatiska turister, som har dessa kort tittar efter dekaler ifrån UnionPay innan de går in i en butik. Därför är det viktigt att du kostnadsfritt beställer kassa- och fönsterdekaler här.

Frågor om din terminal hänvisar vi till din terminalleverantör. Om du har frågor gällande inlösenavtalet eller kortacceptansen, kontakta Babs Kundservice för mer information.