Viktigt att notera är, att om inte kortutgivaren har tilldelat kortkunden 3D Secure kan ändå bedrägliga kortköp inträffa.

För att ditt företag ska kunna stödja Verified by Visa och Mastercard SecureCode i din butik på internet krävs följande:

  • Du behöver teckna ett avtal med en Betalväxel (PSP).
  • Du behöver dessutom teckna ett inlösenavtal med Swedbank Babs kring dessa tjänster.
  • Du behöver en programvara för att hantera de anrop som krävs mot Visas respektive Mastercards servrar. Denna programvara erbjuds av din Betalväxel.
  • Du behöver lägga ut logotyper för Verified by Visa respektive Mastercard SecureCode i din butik på internet. Prata med din Betalväxel eller Babs kundservice om detta.

När du stödjer Verified by Visa och Mastercard SecureCode i din internetbutik erhåller du visst skydd mot bedrägliga korttransaktioner. Detta skydd innebär att kortutgivaren i vissa lägen tappar sin rätt att återdebitera bedrägliga transaktioner när du försökt identifiera kortkunden med hjälp av tekniken för Verified by Visa och/eller Mastercard SecureCode.

Värt att notera är att kortutgivaren fortfarande har rätt att återdebitera transaktioner av andra orsaker, till exempel vid hög nivå av kortbedrägerier, kortkunden bestrider att vara ej erhållits eller vid ofullständiga köpunderlag gällande kvittoinformation. Kraven på innehåll gällande köpunderlag och kvitto finns i de föreskrifter som är en bilaga till inlösenavtalet med Swedbank Babs.

Riskreduktion Visa

När ditt företag stödjer Verified by Visa, omfattas alla Visa-kort. Riskreduktionen gäller således oavsett om den aktuella kortutgivaren kan hantera Verified by Visa eller inte. Det räcker att du har försökt att identifiera kunden i enlighet med Verified by Visa.

Riskreduktion Mastercard

När ditt företag stödjer Mastercard SecureCode, omfattas alla MasterCard- och Maestro-kort. Riskreduktionen gäller oavsett om den aktuella kortutgivaren kan hantera Mastercard SecureCode eller inte. Det räcker att du har försökt att identifiera kunden i enlighet med Mastercard SecureCode.