Kortkunden registrerar sig som användare på ditt säljföretags webbsida och anger där sina namn- och adressuppgifter men även sina kortuppgifter. Därmed ingår kortkunden en förbindelse med ditt säljföretag gällande förenklad kortbetalning. Inga kortuppgifter sparas hos säljföretaget utan lagras i en certifierad miljö hos din PSP.

När kortkunden sedan vill handla väljer de att logga in med sitt användarnamn samt sitt lösenord och kan därefter enkelt genomföra köp utan att ha kortet i närheten eller behöva komma ihåg sin kod. Det här minskar risken för kortkunder som avbryter köpen.

Inloggning till förenklad kortbetalning kan ske via ditt företags

  • webbsida
  • mobilanpassade webbsida
  • app

För att tjänsten ska fungera behöver ditt företag ha ett kortinlösenavtal samt vara ansluten till en betalväxel som tillhandahåller den tekniska plattformen för tjänsten.

Att tänka på

Första kortköpet som kortkunden gör genomförs med 3D Secure. Efterföljande kortköp genomförs utan 3D Secure-kontroll vilket innebär en förhöjd risk för ditt säljföretag då dessa köp är undantagna från riskreduktion.