Ditt säljföretag erbjuder en vara eller tjänst som ett återkommande regelbundet abonnemang. Kortkunden uppger det kortnummer som ska användas för denna tjänst. Därmed ingår kortkunden en förbindelse med ditt säljföretag gällande abonnemangsbetalning. Det är viktigt att kortkunden förstår vilka köp- och leveransvillkor samt avslutsvillkor som gäller för abonnemanget. Inga kortuppgifter sparas hos säljföretaget utan lagras i en certifierad miljö hos din PSP.

För att tjänsten ska fungerar behöver ditt företag ha ett inlösenavtal samt vara ansluten till en betalväxel som tillhandahåller den tekniska plattformen för tjänsten.

Att tänka på

Första kortköpet som kortkunden gör genomförs med 3D Secure. Efterföljande kortköp genomförs utan 3D Secure kontroll vilket innebär en förhöjd risk för ditt företag då de dessa köp är undantagna från riskreduktion.