Hoppa till textinnehållet

Frågor och svar om kortinlösen

 • Du behöver ta kontakt med ditt lokala bankkontor som hjälper dig med avtalstecknande. Detta gäller även om du inte är kund i Sparbanken Göinge idag utan endast är intresserad av vårt inlösenavtal. Du kan också ta kontakt med Babs Paylink på 08-691 69 00 så hjälper de dig med både inlösenavtal samt terminal.

 • Handläggningstiden är normalt 10 bankdagar. Det är viktigt att du fyller i all information på avtalet så vi inte behöver begära komplettering. Om du är osäker på hur avtalet ska fyllas i, ta kontakt med Swedbank Babs på 08-411 10 80 eller . Om du tecknat avtal för Kortinlösen internet så behöver behöver vi anmäla dina uppgifter till Visa och MasterCard. Det tar ytterligare 5 bankdagar. Utöver vår handläggningstid har även terminalleverantörerna samt betalväxlarna sin egen handläggningstid. Kontakta dem för att ta reda på hur lång dessa är.

 • Kontakta ditt lokala bankkontor för att få uppgift om vilket pris vi kan erbjuda dig för just din verksamhet. Är du kund i annan bank kan du även kontakta Babs Kundservice på telefon 08-411 10 80 eller Babs Paylink på 08-691 69 00. Om du ingår i en kedja kontaktar du dem centralt.

 • Babsnummer och redovisningsnummer är samma sak, det är ditt kundnummer hos oss. Du får ditt Babsnummer när du tecknat ditt avtal om kortinlösen. Babsnumret hittar du på serviceavgiftsaviseringen som du får ifrån oss varje månad eller på ditt kontoutdrag om du har konto i Sparbanken Göinge som referensnummer vid insättningar. Det brukar även stå som butiksnummer på dina terminalkvitton.

 • Summan av kortköpen är din bank tillhanda vardagen efter att insamlingen gjorts. Försäljningen redovisas buntvis och innehåller de kortköp som har skett sedan föregående insamling.

 • Du kontaktar Babs Kundservice på telefon 08-411 10 80 eller via e-post .

 • Det går att göra återbetalning på hela eller del av beloppet. Om till exempel en viss vara är slut kan du återbetala den delen av köpet. Återbetalningen får aldrig överstiga ursprungsbeloppet och måste alltid gå till det kortnummer som användes vid köpet. Du kan själv göra en manuell retur genom att knappa in kortnumret direkt i terminalen. Support för detta får du av din terminalleverantör. Saknar du uppgifter om kortnummer kan du kontakta Babs Kundservice på 08-411 10 80 eller .

 • Du får en avisering i början av månaden på föregående månads kortförsäljning. Aviseringen får du antingen via Babs Access eller via post. Beloppet debiteras ditt konto eller betalas via faktura månaden efter försäljningsmånaden.

 • Om du har konto i annan bank än Swedbank eller sparbankerna kopplat till ditt kortinlösenavtal blir du fakturerad dina kostnader i stället för att de dras från ditt konto. Att inte ta ut avgifter för företagskunder direkt från konto hos annan bank är en överenskommelse mellan de svenska bankerna.

 • Serviceavgiftsaviseringen – Aviseringen skickas ut precis som tidigare, antingen i Babs Access eller via brev. Skillnaden blir att det på aviseringen står att ni får en faktura istället för att beloppet tas ut från ert konto. Avinumret på serviceavgiftsaviseringen kommer finnas med på fakturan.
  Återdebitering och Rättelse – Brev om återdebitering eller rättelse skickas ut precis som tidigare, antingen i Babs Access eller via brev. Skillnaden blir att det i brevet står att ni får en faktura istället för att beloppet tas ut från ert konto. Referensnumret på rättelse- eller återdebiteringsbrevet kommer finnas med på fakturan.
  Negativt dagsavslut – Om summan av dagens insamling innebär att ni ska betala ett belopp kommer ni nu att bli fakturerade istället för att beloppet tas ut från ert konto. På fakturan redovisas Babsnummer och buntnummer för det negativa dagsavslutet.

 • Från hösten 2018 får du som har konto i annan bank än Swedbank eller sparbankerna fakturor i stället för att dina kostnader tas direkt från ditt konto. Detta gäller för avgifter som serviceavgifter, årsdebiteringar, rättelser och negativa dagsavslut. Fakturan administreras av PayEx Sverige AB och förfallodatum är 30 dagar från faktureringsdatum.

 • Du kan gå in i din internetbank och välja e-faktura eller kontakta oss för att få en medgivandeblankett för Autogiro.

 • När du fått första fakturan kan du gå in i din internetbank och välja autogiro. Efter det så dras pengarna från det konto som du valt. Ett annat alternativ är att du tar kontakt med Swedbank eller sparbank för att öppna konto där. Du kan då få in pengar för kortinlösen och samtidigt även få avgifterna dragna från kontot i Swedbank eller sparbank.

 • Serviceavgiftsaviseringens månadsperiod baseras på när pengarna faktiskt sätts in på ditt konto. Detta gör att den inte går efter kalendermånaden.

 • För att ändra besöksnamn och/eller besöksadress (kvittotexten och kontoutdrag för din kund) behöver du ta kontakt med Swedbank Babs på 08-411 10 80 eller . Ange tydligt vad det är du vill ändra.
  Ändring av juridiskt namn och postadress behöver komma in skriftligen med underskrift av behörig firmatecknare. Ta kontakt med Swedbank Babs eller ditt lokala bankkontor så får du en ändringsblankett.

 • Denna information behöver komma in skriftligen med underskrift av behörig firmatecknare. Ta kontakt med Swedbank Babs på 08-411 10 80 eller alternativt ditt lokala bankkontor för att få en ändringsblankett. Glöm inte att bifoga kontobevis om du har konto i annan bank än Swedbank eller sparbanken.

 • Vid ett köp görs en kontroll hos kortkundens bank att det finns tillräckligt med pengar och en reservation av beloppet görs på kortkundens konto. Köpet går dock först igenom när en insamling gjorts och reservationen görs då om till ett godkänt köp. Det tar med andra ord ungefär 3-5 bankdagar från det att köpet görs tills att det dras från kortkundens konto. Samma förfarande gäller vid retur förutom att ingen kontroll görs mot kortkundens bank.

 • Du tecknar ett nytt inlösenavtal. Registreringsbevis ska bifogas avtalet. Det gamla Babsnumret kan inte behållas vid ägarbyte. Du kan däremot behålla befintligt Babsnummer vid bolagsändring om det nya bolaget företräds av tidigare styrelsemedlem. Handläggningstiden är densamma som för nya inlösenavtal

 • Uppsägningen ska vara skriftlig. Du kan antingen kontakta ditt bankkontor eller vända dig till för att få en blankett att fylla i. Uppsägningstiden för inlösenavtal är 3 månader och gäller från och med inkommen uppsägning. Sista dag för försäljning med kontokort efter din uppsägning uppges i den bekräftelse som skickas via brev.

Terminal

 • Babs kortinlösen heter den del inom Swedbank som erbjuder inlösen av korttransaktioner. Babs Paylink är en terminalleverantör som som står för den tekniska supporten för terminalen och ägs delvis av Swedbank.

 • Du vänder dig till en terminalleverantör till exempel Babs Paylink. Du kan även vända dig till ditt lokala bankkontor som hjälper dig att teckna ett avtal.

 • Våra kunder kan idag använda ett flertal terminaler som finns på svenska marknaden. För att ta reda på om just din terminal är godkänd av Swedbank Babs behöver du kontakta oss på 08-411 10 80 eller . Se till att ha information om terminalmodell och varifrån du tänkt skaffa den när ni tar kontakt med oss.

 • Du meddelar ändring av uppgifter direkt till Swedbank Babs, via telefon eller mail. Du kan även vända dig till ditt lokala bankkontor, som kan vidarebefordra uppgifterna till Swedbank Babs.

 • De kvitton det står ”Kundens Exemplar” på ska ges till kunden när köpet är genomfört. De kvitton som är butikens exemplar sparas enligt bokföringslagen i 10 år. Swedbank Babs kan komma att begära in kvittounderlag upp till 24 månader efter att kortköpet är genomfört.

 • Ett dagsavslut gör man oftast under kvällen för att samla in de köp som gjorts under dagen och skicka iväg dem till Swedbank Babs. Då kan vi betala ut dem till ert konton nästkommande bankdag/vardag. Behöver du hjälp med att göra ett dagsavslut kontaktar du din terminalleverantör.

 • Börja med att logga in i Babs Access och jämför dina kvitton med vad som finns där. Annars ta kontakt med Swedbank Babs på 08-411 10 80 eller . Det är viktigt att du har kvar alla kvitton från den aktuella dagen. Se till att ha samtliga kvitton framför dig när du kontaktar oss

 • Ta kontakt med Swedbank Babs på 08-411 10 80 eller . Det är viktigt att du har kvar alla kvitton från den aktuella dagen. Se till att ha samtliga kvitton framför dig när du kontaktar oss.

 • Du behöver i första hand ta kontakt med det företag som du fått terminalen ifrån. Är du osäker på detta så ta kontakt med Swedbank Babs på 08-411 10 80 eller .

 • Då det finns ett flertal olika företag på den svenska marknaden som erbjuder en kassakopplad terminal idag så behöver du ta kontakt med Swedbank Babs på 08-411 10 80 eller . Vi behöver följande information för att kunna hjälpa dig:
  – Kassaleverantör
  – Kassatyp
  – Kassaapplikation
  – Version på Kassan
  – Terminaltyp

  Om du är osäker på denna information så kontakta din kassaleverantör.

 • Ta kontakt med Babs Kundservice på 08-411 10 80 och välj knappval 6, ”Kod 10”. Då ställer vi några enkla Ja/Nej-frågor för att säkerställa att kortet är korrekt utfärdat och att kortinnehavaren verkligen är rätt ägare till kortet.

 • Kortkontroll är en extra kontroll som kortutgivande bank vill göra innan kortköpet kan godkännas. Ring telefonnumret och följ instruktionerna. Är allt som det ska vara så får du ett kontrollnummer uppläst i telefonen som du behöver knappa in i terminalen för att få köpet godkänt. Ibland kan du bli kopplad till en handläggare hos Babs Kundservice som hjälper dig vidare i ärendet. Det är viktigt att kort och kund är närvarande när köpet görs och att en giltig legitimation (utfärdad i samma land som kortet kommer ifrån) kan uppvisas.

 • För presentkort och pre-paidkort utgivna av Visa och Mastercard gäller Chip och PIN. Se tips att tänka på för dig som tar betalt med kort på www.swedbank.se/babs.

  För presentkort och pre-paidkort som inte är utgivna av Visa eller Mastercard (endast magnetremsa, inget kortnummer på själva kortet) krävs inga extra kontroller.

 • Dessa handlingar behöver du spara för att kunna göra din bokföring. De ska sparas på ett säkert sätt så att obehöriga inte kommer åt informationen. Kvittona är din värdehandling på köpet som visar att kunden varit inne och genomfört köpet hos dig. Dagsavsluten visar hur mycket du sålt för under perioden och serviceavgiftsaviseringarna är en redovisning på de avgifter på kortköpet som vi drar från ditt konto.

 • Är beloppet över 200 kronor behöver kortkunden slå sin PIN-kod. Terminalen känner av om Pinkod krävs.

 • Kortutgivaren kan styra hur många om och hur många köp som får vara utan kod innan ett köp måste godkännas med kortkundens PIN-kod.

 • Kortet eller betalningsenheten är utrustat med loggan för kontaktlösa betalningar.

 • Kunden kan välja själv att föra sitt kort mot terminalens NFC-läsare, då blir det en kontaktlös transaktion. Kunden kan också välja att stoppa ner kortet i terminalen, det blir då en chip-transaktion.

 • Kortutgivaren kan förutom betalkort ge ut klockor, nyckelringar, aktivitetskort, stickers etc. Du kan lita på att betalmedlet är godkänt om terminalen godkänner köpet.

 • Kortkunden har ett kontaktlöst kort eller annat betalmedel i sin plånbok. Godkänner terminalen köpet är det ett godkänt betalmedel.

 • Kontakta din terminalleverantör.

 • Kontakta din terminalleverantör.

 • Samsung har tagit fram en app för mobilbetalning som är godkänd i svenska kortterminaler. Genom att registrera sitt kontokort i Samsung Pay-appen kan kortkunden använda sin mobiltelefon för att betala för varor eller tjänster.

 • Är din terminal uppdaterad med att kunna ta emot kontaktlösa betalningar krävs ingen PIN-kod i terminalen eftersom kortkunden redan slagit sin PIN-kod i telefonen. I annat fall kommer terminalen kräva att kortkunden slår sin PIN-kod i terminalen eller signerar kvittot.

 • Du gör samma kontokortsverifiering som vid ett vanligt signaturköp. Du ber kortkunden visa det virtuella kontokortet och namnteckning i Samsung Pay-appen, och säkerställer att informationen överensstämmer med kundkvittot. Har kortkunden ett kontokort utgivet i Sverige och beloppet är över 200 kr krävs det även att kortkunden legitimerar sig.

lnternet och telefonorder

 • Det är en teknisk standard som är framtagen av Visa och Mastercard för att kunna identifiera kortkunden via internet.

 • När din butik stödjer Verified by Visa och SecureCode erhålls ett visst skydd mot bedrägliga kortköp.

 • Det är de tre sista siffrorna i signaturfältet på baksidan av kortet. CVV2 är Visas benämning och CVC2 är MasterCards benämning. Ett gemensamt namn som används är Säkerhetskod.

 • Med tjänsten multicurrency/flervaluta kan du välja att ta betalt i andra valutor än SEK och även få likviden utbetald i samma valuta. Du behöver vända dig till ett Swedbank eller sparbanks kontor för att öppna ett valutakonto. När du har öppnat ett valutakonto hjälper kontoret dig att skicka in en ändringsblankett. Observera att detta endast gäller kortinlösen via internet.

 • Det är ett företag som tillhandahåller betalningslösningar för anslutning till våra kortbetalningstjänster. En betalväxel motsvarar en kortterminal i en vanlig butik.

 • Alla Visa- och Mastercard-kort, samt American Express och Diners men för att acceptera dessa kort krävs separata avtal med American Express respektive Diners.

 • Om du misstänker att ett kortköp är bedrägligt eller bara vill göra en extra kontroll (om det till exempel är ett väldigt högt belopp), kan du skicka alla uppgifter om köpet till . Vi genomför då extra kontroller och lämnar svar senast inom 2 bankdagar.

  De uppgifter vi behöver veta om köpet är:
  – Kortkundens namn och adress
  – Datum, tid och belopp för köpet
  – Ditt Babs- eller organisationsnummer.

 • Börja alltid med att ta kontakt med din betalväxel som kan se orsaken till felet. Om de inte kan se felet så behöver du ta kontakt med Swedbank Babs på 08-411 10 80 eller .

 • Du börjar med att ta kontakt med din betalväxel (PSP) för att verifiera om de tillhandhåller tjänsten. Därefter tar du kontakt med ett bankkontor för att ansluta tjänsten till ditt befintliga avtal.

Mobil/Babs Micro Plus

 • Nej, det finns ingen gräns varken för antal eller belopp på kortbetalningarna.

 • Nej, Babs Micro är personlig och får inte lånas ut till annat företag.

 • Babs Paylinks webbplats finner du aktuella versioner som fungerar.

 • Babs Paylinks webbplats finner du aktuella versioner som fungerar.

Babs Access

 • Det är en webbtjänst för dig med kortinlösen via Swedbank Babs. Babs Access ger dig en översikt över dina korttransaktioner, serviceavgifter och elektroniska dokument. Du kan också söka efter enskilda transaktioner eller dokument och även exportera information till Excel.

 • Tjänsten är kostnadsfri för dig med kortinlösen via Swedbank Babs.

 • Du behöver fylla i ett tilläggsavtal för att ansluta dig till Babs Access. Om du är kund i Swedbank eller sparbankerna vänder du dig till ditt bankkontor. Annars kan du kontakta Babs kundservice på telefon 08-411 10 80 eller på .

 • När du blivit ansluten till Babs Access får du ett meddelande via e-post och kan då gå in på www.swedbank.se/babsaccess för att logga in.

 • Du kan använda följande inloggningssätt för att logga in i Babs Access:
  – BankID på fil
  – BankID på kort
  – Mobilt BankID
  – Säkerhetsdosa Swedbank och sparbankerna
  – Företagskopplad säkerhetsdosa Swedbank och sparbankerna

  Du kan logga in på www.swedbank.se/babsaccess (eller via www.swedbank.se/babs). Du som är inloggad i Swedbanks internetbank har direktlänk till Babs Access under fliken Ekonomisk översikt.

 • Du kan ge flera personer på ditt företag möjligheten att använda Babs Access. Detta administreras av dig direkt i Babs Access. Detta gör du under fliken ”administrera” i Babs Access.

 • När det kommer ett nytt dokument (beställning av köpunderlag eller rättelsebrev) får alla användare ett meddelande per e-post. Serviceavgiftsavierna måste du själv bevaka i Babs Access.

 • Med Babs Access får du dina dokument elektroniskt vilket är både smidigt och miljövänligt. Om du även vill ha dina dokument per post tillkommer en avgift på 45 kr inkl moms per månad och babsnummer.

Betaltjänstdirektivet från EU, PSD2

 • PSD2 (Payments Services Directive 2) är ett reviderat gemensamt europeiskt ramverk för reglering av betaltjänster inom EU.

 • För Sverige träder PSD2 enligt nuvarande tidplan i kraft den 1 maj 2018. För Danmark och Finland är tidplanen 1 respektive 13 januari 2018. För Norges del är det inte beslutat av Stortinget ännu men prognosen är att PSD2 träder i kraft innan årsskiftet 2018-2019. Samtliga tidplaner är fortfarande inte beslutade i respektive land.

 • Parallellt med PSD2 tas det fram ett förslag för teknisk standard; RTS (Regulatory Technical Standards). Det ska stödja alla delar inom PSD2, inte bara kortköp. För kortköp är den viktigaste delen kraven på säkrare identifiering/autentisering, det vill säga hur identifiering av kortkund ska genomföras vid kortköp och då särskilt via webbsida och app.

 • Arbete med att ta fram ett förslag pågår. När förslaget godkänns inom EU dröjer det 18 månader från det att förslaget godkänts innan standarden träder i kraft, alltså under 2019.

 • Kortköp med okänt slutbelopp

  I samband med att PSD2 träder i kraft ställs det högre krav på branscher där man inte vet exakt vilket slutbelopp som kommer att belasta kortkunden. Dessa branscher är exempelvis biluthyrning, hotell, parkering och drivmedel. I dessa fall gäller ökade krav på att informera kortkunden innan kortköpet om vilket belopp som kommer att reserveras på kortet och att kortkunden ska acceptera detta belopp innan transaktionen genomförs.

  För dig som är verksam inom dessa branscher är det viktigt att i samband med kortköp alltid informera kortkunden vilket belopp som kommer att reserveras.

  Vidaredebitering

  Enligt lag finns det idag ett förbud mot vidaredebitering (extra avgift) av kortkund i samband med kortköp. Detta förbud kommer finnas kvar i Sverige.
  För Danmark och Finland förändras lagen genom att förbudet endast omfattar privata kort som är utgivna av en kortutgivare inom EU. Förbudet gäller både fysisk miljö, e-handel, automat samt telefonorder.

  I Norge finns det inget förbud mot vidaredebitering och här sker ingen förändring.

  Försäljning via internet och app
  Kortutgivare kan komma att öka kraven på säkrare identifiering vid varje kortköp men tidplanen för detta är beroende på när den tekniska standarden (RTS) beslutas. För att undvika avvisade kortköp, se till att aktivera 3D Secure om inte detta redan är gjort.

  Swedbank Babs kan i framtiden ställa krav på att 3D Secure är aktiverat vid försäljning via webbsida och app.

  Verified by Visa och Mastercard SecureCode är Visas respektive Mastercards metoder för säker identifiering av kortkund vid internetköp. Dessa metoder är baserade på 3D Secure-standarden. Kontakta din betalväxel för att få hjälp med installation och aktivering av 3D Secure.

Begränsad kortacceptans

 • Säljföretag kan välja bort vissa korttyper för Visa- och Mastercardkort utgivna inom EU som de inte vill acceptera som betalning med anledning av kostnaden (serviceavgiften).

 • Kontakta Babs Kundservice för att få tillgång till en blankettför Tilläggsavtal begränsad kortacceptans.

 • Genom att fråga kortkunden och om möjligt be att få titta på kortet. I förekommande fall är information om typen av kort (debit/kredit/förbetalt/commercial) tryckt på plastbrickan.

 • Genom att teckna särskilt tilläggsavtal. Blankett får du av ditt Swedbank- eller sparbankskontor, eller om du kontaktar Babs Kundservice på 08-411 20 80 eller .

 • Genom att teckna särskilt tilläggsavtal så erhåller du klistermärken från Babs. Om du behöver flera klistermärken så kan du kontakta Babs kundservice på telefon 08-411 10 80 eller mail .