Många utbetalare, till exempel arbetsgivare och myndigheter, använder sig av bankens utbetalningsrutin för att betala ut pengar till privatpersoner. Genom Swedbanks kontoregister ser vi till att utbetalningarna går till rätt konto - oavsett betalningsmottagarens val av bank.

Dina anställda kan enkelt och säkert med e-legitimation meddela banken vilket kontonummer som de vill få sin lön utbetald till. Anmälan till Swedbanks kontoregister sker via Anmälan till Swedbanks kontoregister. Sidan drivs i samarbete mellan Swedbank AB och Posti Messaging AB.

Anställda med ett utländskt personnummer är välkomna in på banken för att meddela sitt kontonummer.

Har du frågor är du välkommen att kontakta din kundansvarige eller närmaste Swedbank kontor eller Sparbank så hjälper vi till.